אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מלגות לסטודנטים לחינוך

אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מלגות לסטודנטים לחינוך

המכללה האקדמית לחינוך אחוה מציעה לסטודנטים מגוון רחב של מלגות והלוואות מותנות, במימון של עד 100% משכר הלימוד. בעמוד זה רשימת המלגות וההלוואות שמעניקה מכללת אחוה לחינוך.

מידע נוסף

מלגות בחינוך של מכללת אחוה- המכללה האקדמית לחינוך:
הלוואה מועדפת של משרת החינוך: משרד החינוך מציע לסטודנטים במקצועות מועדפים הלוואה מותנית ל4 שנות לימוד בסכום של כ-5800 ₪ לשנה. ההלוואה תוכל להפוך למענק לאחר סיום התואר בהתאם לדרישות של משרד החינוך.
זכאים למלגה:
במסלול לבתי הספר היסודיים, בכל ההתמחויות: סטודנטים העומדים בתנאי הקבלה ולומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות.
במסלול לבתי הספר העל- יסודיים המתמחים במתמטיקה או במדעים: סטודנטים בעלי ציון התאמה 550 ולומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות.
במסלול הרב גילי לאנגלית: זכאים להלוואה המועדפת סטודנטים בעלי ציון התאמה 550  ולומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות .

מלגת השלמה מטעם מכללת אחוה: מלגת סיוע לסטודנטים במקצועות מועדפים בגובה של 2000 ₪ למשך 3 שנות לימוד.
זכאים למלגה:
במסלול לבתי הספר היסודיים, בכל ההתמחויות: סטודנטים העומדים בתנאי הקבלה שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות.
במסלול לבית הספר העל- יסודיים המתמחים במתמטיקה או במדעים: זכאים למלגה ההשלמה סטודנטים בעלי ציון התאמה 550  שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות.
במסלול הרב גילי לאנגלית: זכאים למלגת ההשלמה סטודנטים בעלי ציון התאמה 550  שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות .

מלגת מצויני מכללה: מלגת השלמה בגובה של עד 40% משכר הלימוד למשך 3 שנות לימוד לכל המסלולים וההתמחויות.
זכאים למלגת ההשלמה סטודנטים בעלי ציון התאמה של 600 ומעלה ואשר לומדים שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות .

מענק לימודי חד פעמי לשנה א': מענק בגובה 2500 ₪ שיוענק בשנה א' בלבד בהתאם להנחיות משרד החינוך
זכאים למלגה:
במסלול לבתי הספר היסודיים, בכל ההתמחויות: בעלי ציון התאמה 575 ומעלה שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות.
במסלול לבית הספר העל- יסודיים בכל ההתמחויות: בעלי ציון התאמה 575 ומעלה  שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות.
במסלול הרב גילי לאנגלית: בעלי ציון התאמה 575  שלומדים בהיקף שעות של 24 ש"ש לפחות . מלגת מצוינים: לבעלי ציון התאמה 630 ומעלה, לכל המסלולים וההתמחויות, פטור משכ"ל מלא לכל תכנית הלימודים ומלגה בסך 5,000 ₪ לכל שנת לימודים בתכנית. משך הלימודים בתכנית: 3 שנים.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש