המכללה האקדמית אחוה

קורס הכשרת חונכים לסטאז' - עברית או אנגלית

המכללה האקדמית אחוה

קורס הכשרת חונכים לסטאז' - עברית או אנגלית

היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות - הקמפוס האקדמי אחוה מציעה קורס הכשרת חונכים לסטאז'/הכשרת חונכים באנגלית לסטאז'.

מידע נוסף

כל הסטודנטים במסלולים להכשרת מורים, במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות, חייבים בהתמחות בהוראה (סטאז'). במסגרת זו, המתמחים מלווים על ידי מורה-חונך/ת שמדריך/ה אותם בשנת עבודתם הראשונה במערכת החינוך לקראת קבלת הרישיון לעסוק בהוראה. קורס הכשרת חונכים לסטאז'/הכשרת חונכים באנגלית לסטאז' של היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות - הקמפוס האקדמי אחוה נועד להכשיר מורים-חונכים. הקורס מיועד לגננות (כולל גנים פרטיים), מורים בבתי הספר היסודיים ומורים בחטיבות הביניים ובעל יסודי. לקורס מתקבלים בעלי תעודת הוראה וותק של 3 שנים בהוראה לפחות. במסגרת קורס הכשרת חונכים לסטאז'/הכשרת חונכים באנגלית לסטאז' של היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות - הקמפוס האקדמי אחוה מושם דגש על הפנמת המשמעות וגודל האחריות של תפקיד החונך/ת מול המתמחים ומול מערכת החינוך. הסטודנטים בקורס מפתחים יכולת להבנת סיטואציות הוראתיות תוך ניתוח אירועים והפעלת שיקולי דעת חינוכיים, מפתחים יכולת לתרגם ניסיון וידע אישי להצמחה של אחרים, רוכשים מיומנויות בינאישיות בהדרכה והנחיה, משפרים את כישורי התקשורת הבינאישית שלהם כדי להכיר את אישיותו של הנחנך ולסייע לו, מפתחים גישות מקצועיות ליחסי חונך-נחנך, מודעות עצמית ורגישות כלפי הנחנך ונחשפים לידע אקדמי מקצועי ועדכני בתחום החינוך וההדרכה.  קורס הכשרת חונכים לסטאז'/הכשרת חונכים באנגלית לסטאז' של היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות - הקמפוס האקדמי אחוה הוא קורס שנתי בהיקף של 120 שעות לימוד. מסיימי הקורס מקבלים תעודה מטעם גף ההכשרה במשרד החינוך. תעודה זו נחוצה לכל מי שמתעתד למלא תפקיד רשמי בהדרכת סטאז'רים.