מכללת עדיף

קורס השתלמות בבריאות

מכללת עדיף

קורס השתלמות בבריאות

מכללת עדיף מציעה קורס השתלמות בבריאות.

מידע כללי

קורס השתלמות בבריאות של מכללת עדיף מיועד לסוכני ביטוח פנסיוני ומטרתו לאפשר לסוכני הביטוח למכור ביטוחי בריאות על בסיס ידע מקצועי והיכרות מעמיקה של המציאות המורכבת בתחום ביטוח הבריאות.

משך לימודים

קורס השתלמות בבריאות של מכללת עדיף כולל 4 מפגשים בפרק זמן של 21 יום.

תכנית לימודים

קורס השתלמות בבריאות של מכללת עדיף מקיף מגוון של נושאים וביניהם : מערכת הבריאות בישראל, חוק ביטוח בריאות ממלכתי והשלכותיו, קופות החולים ושירותי בריאות נוספים, רפואה פרטית, השחקנים העיקריים הפועלים בשוק- בעיקר חברות הביטוח, הכיסויים העיקריים, מחלות קשות, חוק ההשתלות החדש, חוק הסיעוד, פוליסת סיעוד, מוצרי הסיעוד המשווקים כיום ויתרונותיהם, ועוד.