המרכז האקדמי פרס

מלגות

המרכז האקדמי פרס

מלגות

המרכז האקדמי מציע מגוון רחב של מלגות לתואר ראשון ו/או לתואר שני.

מלגות למועמדים מצטיינים לתואר ראשון

בגרות בממוצע של 100 ומעלה - זכאות למגלה של 30% מגובה שכר לימוד.
בגרות בממוצע של 100 ומעלה ופסיכומטרי בציון של 700 - זכאות למלגה מלאה לכל התואר.

מלגות למועמדים מצטיינים לתואר שני

מצטייני תואר ראשון, שירשמו לתואר שני במרכז האקדמי פרס, יקבלו מלגת מצטיינים בסך 2,000 ₪. בקטגוריה זו, מועמדים שלא למדו תואר ראשון בתחום כמותי והצטיינו בתחומם, יקבלו הנחה בגובה 50% מקורסי ההשלמה הנדרשים לתואר השני ולא יהא כפל הנחות.  מצטיינים יוגדרו ככאלה ע"ס קביעת המוסד בתואר הראשון כמצוין בדיפלומה.

מלגות למועמדים ללימודים שהם חיילים משוחררים

מלגת חיילים משוחררים עד שנה מיום השחרור בסך 6,000 ₪ (2,000 ₪ לכל שנה) בתואר הראשון ו- 2,000 ₪ לתואר שני. הנחות :  כמו כן ניתנת הנחה מוסדית למשרתים כוחות הבטחון, צה"ל, משטרה ולעובדי מוסדות גדולים נוספים.

* אין כפל הנחות ומלגות.