ClickCease

מלגת קרן היא"ס

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מלגת קרן היא"ס
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגת קרן היא"ס?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגת קרן היא"ס?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגה לסטודנטים עולים ללימודים במכללות או אוניברסיטאות

היא"ס הינו ארגון ההגירה הבינלאומי של הקהילה האמריקאית. הארגון מסייע ועניק מקלט ליהודים וללא יהודים הסובלים מדיכוי ורדיפה. הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים עולים. המלגות שמעניקה קרן היא"ס מיועדות לסטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך 1.1.2002 וכן בפני סטודנטים שעלו מאתיופיה (לרבות ילידי סודן) שעלו החל מתאריך 1.1.1990. דרישות סף אקדמיות  המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות, לרבות בתי ספר להנדסה, סיעוד, מחשבים, מדעים או כל תוכנית לימודים אקדמית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה  גבוהה. 
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגת קרן היא"ס?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגת קרן היא"ס?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

קריטריונים לקבלת המלגה

- לימוד במוסדות ו/או בתוכניות לימודים, המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
- סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד מלא בעת הגשת הבקשה (למעט לימודי מכינה).
- נותרה למועמד לפחות שנת לימודים אקדמית אחת מלאה לפני סיום לימודיו.
הגשת הבקשה למלגה אינה מבטיחה זכייה. בדרך כלל, רק כ-30% מהמבקשים עוברים את כל שלבי המיון וזוכים במלגה.

גובה מלגת קרן היאס 

גובה המלגה הינו 1,000$ המיועדים לצרכי לימודים ומחייה. הסכום מוענק ישירות לסטודנט בתום טקס חלוקת המלגות.

הפרוצדורה הכרוחה בקבלת קרן היאס  

על מנת להגיש מועמדות למלגה יש למלא את טופס הבקשה למלגה המופיע באתר הקרן ולשלוח אותו באמצעות האתר בלבד. בתום מילוי הטופס תופיע רשימה של מסמכים שיש לשלוח למשרדי הקרן. אין לשלוח את המסמכים בדואר רשום, בפקס או כקבצים סרוקים אלא בדואר רגיל בלבד. יש לציין מספר תעודת זהות בראש כל מסמך, לצורך זיהוי.
כתובת למשלוח:   היא"ס ישראל   רח' צייטלין 1,   תל אביב 64956 
הגשת מועמדות לשנת לימודים תשע"ד תפתח בחודשים אוגוסט - ספטמבר 2013.
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎