ClickCease

מלגות קרן שלם

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מלגות קרן שלם
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות קרן שלם?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות קרן שלם?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגות מחקר לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

קרן של"ם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאנשים עם פיגור שכלי. לפיכך, תומכת הקרן בחקר התחום, פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי מקצוע. הקרן תומכת בעבודות מחקר שנועדו לקדם ולשפר את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם פיגור שכלי, על מנת לאפשר להם להגיע לאיכות חיים טובה במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה חיים.  בואו לקרוא את כל המידע הרלוונטי על מלגות קרן של"ם.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות קרן שלם?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות קרן שלם?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגות קרן של"ם לעבודות גמר (תזות) לתואר שני ושלישי בתחום הפיגור השכלי

הועדה למחקר של קרן של"ם מאפשרת לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש בקשה למלגה לעבודות גמר מחקריות העוסקות בתחום הפיגור השכלי. מטרת הקררן לעודד מחקרים שיש בהן יצירתיות, חידוש, מצוינות ותרומה מדעית ויישומית לתחומים השונים הקשורים לנושא הפיגור השכלי. שיפוט ההצעות הצעות המחקר שהתקבלו וענו על התנאים יידונו בועדה למחקר. הועדה משאירה לעצמה את הזכות לקבל ייעוץ אקדמי מקצועי בנושא האיכות, החדשנות, התרומה להעשרת הידע בנושא, התארגנות והתכנות לביצוע המחקר.  

גובה המענק

עבור עבודות גמר לתואר שני תמיכת הקרן היא בסכום של 7,000 ₪.  

פרסום

על כל החוקרים שקיבלו מימון חלה חובת פרסום על תמיכת הקרן במחקריהם ובכל צורה של תפוצת המחקר.  

הצגת תוצאות המחקר

כל חוקר יתבקש על ידי הקרן להציג את תוצאות המחקר וההשלכות היישומיות לאוכלוסיה הרלוונטית לנושא.  

מועד ההגשה

את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריכים 30 בנובמבר בכל שנה. רק הצעות שתעמודנה בקריטריונים המפורטים בהמשך תועלנה לדיון בועדה. http://www.kshalem.org.il/pages/default.aspx
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎