תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים
רוצה לקבל מידע על תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים?
שירות אישי חינם!

מהם תנאי הקבלה ללימודי הנדסאים טכנאים מוסמכים של מה"ט?

מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע הוא גוף ממלכתי המופקד על הכשרת טכנאים מוסמכים והנדסאים במקצועות הנדסיים-טכנולוגיים, במסגרת האגף להכשרה ופיתוח כח אדם, משרד הכלכלה. מה"ט מעניק לבוגריו תואר טכנאי מוסמך ותואר הנדסאי והוא מציג תנאי קבלה אחידים ללימודי הנדסאים וטכנאים מוסמכים במכללות ובמוסדות הלימוד הפועלים תחת פיקוחו. מעוניינים ללמוד לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמך של מה"ט? להלן תנאי הקבלה.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

מהם תנאי הקבלה ללימודי הנדסאי?

1. תעודת בגרות מלאה.
2. תעודת בגרות חלקית ובה אישור משרד החינוך על ציון סופי עובר בבחינות הבגרות במקצועות: מתמטיקה ואנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות, או, ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות. מקצועות העברית - מקצוע אחד ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות, או שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
3. תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, בהצלחה, חתומה על ידי גורם מוסמך במה"ט.
4. אישור מה"ט על ציון סופי עובר בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית במקצועות אנגלית, מתמטיקה ועברית.
5. שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות בחלק מהמקצועות אנגלית, מתמטיקה ועברית יחד עם אישור מה"ט על ציון עבר במקצועות הנותרים.
6. עבור מסלול הכשרת הנדסאים - יש להציג דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי גורמים מוסמכים במה"ט או במשרד החינוך. 
7. אישור ממכון סולד על עמידה בהצלחה בבחינות שהתקיימו על ידו במקצועות  אנגלית, עברית ומתמטיקה.
8. אישור על סיום לימודים ועמידה בהצלחה בדרישות מכינה אקדמית או מכינה אוניברסיטאית, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. זאת בתנאי שבאישור יופיע ציון 55 ומעלה במקצועות אנגלית, מתמטיקה ועברית.
9. אישור על סיום לימודים ועמידה בהצלחה בדרישות מכינה 30+ במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. זאת בתנאי שבאישור יופיע ציון 55 ומעלה במקצועות מתמטיקה,  אנגלית ועברית. בנוסף, נדרש מהמועמד אישור על סיום 12 שנות לימוד, או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל- 12 שנות לימוד.
10. אישור על סיום לימודים ועמידה בהצלחה בדרישות מכינת עולים במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומינהל הסטודנטים.
11. מועמדים בעלי תואר ראשון, או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

* יודגש כי לימודים שנעשו בצבא, בכל המסגרות הקיימות בו, לא יוכרו כתנאי קבלה ללימודים במסלולי ההכשרה האמורים.
תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים
קבלת פרטים ללא כל התחייבות

מהם תנאי הקבלה ללימודי הנדסאי - על סמך לימודים בחו"ל?

על המועמד להציג אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות / להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא / השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.

* על המועמד לדאוג לקבלת האישור המתאים ממשרד החינוך טרם הרשמתו ללימודים במכללה.

מהם תנאי הקבלה ללימודי הנדסאים על סמך גיל?

מועמד ללימודי הנדסאים שיתחיל את לימודיו בגיל 35 ומעלה, או מועמד ללימודי טכנאים מוסמכים שיתחיל את לימודיו בגיל 30 ומעלה יתבקש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ. או, לחילופין יוכל להציג אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל- 12 שנות לימוד.
 
* על המועמד לדאוג לקבלת האישור ממשרד החינוך טרם הרשמתו ללימודים במכללה.
 
תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים
קבלת פרטים ללא כל התחייבות

מהם תנאי הקבלה ללימודי הנדסאים עבור סטודנטים?

מועמד ללימודים יוכל להתקבל ללימודי הנדסאים או טכנאים מוסמכים כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה (אנגלית, מתמטיקה ומקצועות העברית). מועמד שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי במידה וחסר לו ציון סופי עובר בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (מתמטיקה, אנגלית, עברית).

* על הסטודנט להשלים את תנאי הקבלה שחסר לו עד סיום שנת הלימודים הראשונה, אחרת לא יוכל להמשיך ללימודי השנה השנייה.

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים - המכללה הטכנולוגית רופין - ביה"ס להנדסאים

המכללה הטכנולוגית רופין - ביה"ס להנדסאים מציעה מגוון לימודי הנדסאים באפיקי קבלה שונים:

1. יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים לפחות:
  • בגרות מלאה.
  • בגרות חלקית הכוללת 3 יחידות לימוד במתמטיקה, 3 יחידות לימוד באנגלית ו-2 יחידות לימוד בעברית (ספרות/הבעה/חיבור) בציונים חיוביים.
  • תעודת מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים).
  • תעודת מכינה לבני 30+. המכינה חייבת לכלול את המקצועות הבאים: מתמטיקה, אנגלית ועברית. מסיימי המכינה חייבים ב-12 שנות לימוד מאושר ע”י משרד החינוך.
  • מועמד שגילו 35 שנים ומעלה, פטור מתנאי הקבלה שהוזכרו לעיל. המועמד חייב בתעודה המוכיחה 12 שנות לימוד מטעם משרד החינוך.
2. מבחן פסיכוטכני. זהו מבחן התאמה למגמה הכרוך בתשלום נוסף.
3. מועמד שחסר לו מקצוע אחד מתנאי הקבלה (מתמטיקה, אנגלית, עברית), תיבדק קבלתו ללימודים בבית הספר להנדסאים. קבלתו מותנית בהשלמת המקצוע החסר עד סוף שנת הלימודים הראשונה; הסטודנט לא יוכל להמשיך לשנה ב’ אם לא ישלים את המקצוע החסר.

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים - הנדסאים באריאל

הנדסאים באריאל מציעים לכם מגוון מסלולי לימוד הנדסאים. תנאי הקבלה משתנים ממסלול למסלול, אולם באופן כללי ניתן לומר כי תנאי הקבלה של הנדסאים באריאל הנם:

בהתאם להנחיות מה"ט:
1. בעלי תעודת בגרות מלאה.
2. בעלי תעודת בגרות חלקית עם ציון עובר- במקצועות:
   2.1 מתמטיקה
   2.2 עברית (ספרות/ הבעה/ לשון)
   2.3 אנגלית
3. תעודת בוגר מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים).
4. תעודת מכינה לגילאי 30 + וכן תעודת 12 שנות לימוד המוכרת ע"י משרד החינוך בישראל.
5. מי שגילו מעל גיל 35 שנים וכן הצגת תעודת 12 שנות לימוד המוכרת ע"י משרד החינוך.

למחלקות העיצוב יערך מבחן קבלה.
מודעה
מחפש תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים?
מחפש תנאי קבלה למכללות להנדסאים וטכנאים מוסמכים?
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: עמק חפר ( ליד נתניה)
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: אריאל בשומרון
מוסדות לימוד בישראל
לימודים
השאר פרטים ונציגי המוסדות שסימנת ייצרו איתך קשר בקרוב!
התחייבות: פרטיך אינם מועברים למוסדות שלא סימנת
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מודעה