זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

לאילו זכויות זכאית עובדת בהיריון?

בישראל בערך 63% מהנשים עובדות מחוץ לבית ומהוות כוח עבודה משמעותי במשק. על מנת להגן על זכויות הנשים, מערכת המשפט והחקיקה מעניקות מגוון זכויות לנשים עובדות הנמצאות בהריון. המטרה של כלל זכויות אלו היא למנוע אפליה לרעה של האישה בשל הסטטוס החדש. 

אם את בהריון ומעוניינת לוודא מה הזכויות שלך, כאן המקום לקריאה ראשונית של זכויותך בתחום התעסוקה. המחוקק הישראלי מגן על נשים בהריון מפני אפליה בשל הסטטוס החדש, וחשוב שכל אישה תדע על כך ותשמור על עצמה ועל עבודתה.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מידע נוסף על זכויות עובדת בהריון ולאחר לידה

הריון הוא דבר אינטימי ונשים רבות מעוניינות לשמור עליו בסוד לפחות לתקופת מה (בדרך כלל במהלך השליש הראשון של ההריון שכולל מספר בדיקות חשובות ואפילו קריטיות). הראשונים שלהם חושבים לספר על ההריון הם בדרך כלל לא המעסיקים, נהפוך הוא, נשים רבות חוששות לספר למעסיקים על דבר הריונן בשל חשש מסנקציות שיופנו כלפיהן ומורת רוח.
אולם, חשוב לזכור כי זכותה של אישה להיכנס להיריון ולהקים משפחה. גם אם יש תקופת עומס בעבודה או פרוייקט שחייבים לסיים, אלו אינם אמורים לשבש את ההתנהלות הטבעית של האישה בכל הקשור להקמת משפחה.
על מנת להסדיר את זכותה זו של כל אישה, נקבעו בחוק זכויות המוקנות לאישה בהריון ומגנות עליה מבחינה תעסוקתית.

הודעה למעסיק בדבר ההריון

עובדת בהריון שמעוניינת להנות מהזכויות המגיעות לה לפי חוק מחוייבת במטלה אחת ויחידה - להודיע למעביד שהיא בהריון, החל מהחודש החמישי להריונה. עד לחודש החמישי לא חלה חובה זו על העובדת, אך במידה והיא תחליט לא לספר גם לאחר חודש זה ולהסתיר את ההריון יהיה קשה להוכיח, במידת הצורך, שהופלתה בשל הריונה.
מרגע שהעובדת הודיעה על דבר הריונה למעביד חל עליו איסור להעסיקה בלילה, בשבת, ובמסגרת שעות נוספות, אלא אם היא הסכימה לכך ויש לה אישור מהרופא המטפל.
במידה והאישה עובדת במקום בו ישנה חשיפה לחומרים מסוכנים עליה להודיע על דבר הריונה מוקדם הרבה יותר - תוך עשרה ימים מהיות שבו נודע לה שהיא בהריון (מובן שההודעה המוקדמת באה לשמור על האישה ועל ההריון והמעסיק מחוייב לשמור על פרטיותה).

זכויות עובדת בהריון

לפי חוק זכויות אישה בהריון, הזכויות מתחילות עוד בטרם ההריון ונמשכות גם אחריו.

זכויות בטרם ההריון

טיפולי פוריות:
אישה הנזקקת לטיפולי פוריות זכאית להיעדר ממקום העבודה לצורך טיפול פוריות. עליה להגיש אישור בכתב מטעם הרופא וכן לידע את המעסיק.
האישה זכאית להיעדר לשם ביצוע 4 סדרות של טיפולי פוריות, כאשר ההיעדרות תחשב ליום מחלה.
חשוב לדעת - לפי פסיקת בית המשפט העליון אסור למעסיק לפטר אישה הנמצאת בטיפולי פוריות בשל העדרות מהעבודה.

זכויות במהלך תקופת ההריון:

היעדרות מהעבודה במהלך תקופת ההריון
1. בדיקות רפואיות ומעקב רפואי - מי שמועסקת במסגרת שבוע עבודה מלא, ויותר מ-4 שעות בכל יום רשאית להיעדר מהעבודה כ- 40 שעות במקסימום לצורך ביצוע בדיקות הריון שגרתיות ומעקב רפואי. מי שמועסקת פחות מארבע שעות ביום זכאית ל- 20 שעות היעדרות.
מובן שעל העובדת להביא אישורים על הבדיקות.
ההיעדרות זו לא תפגע בשכרה של העובדת ולא תבוע על חשבון ימי מחלה.
2. היעדרות לאחר הפלה - מי שעברה הפלה רשאית להיעדר מהעבודה לתקופה של עד שישה שבועות, ממועד ההפלה. יש להציג אישור רפואי וההיעדרות תחשב כימי מחלה.
3. שמירת הריון - שמירת הריון הינו מצב המחייב מנוחה ושמירה של האם והעובר מבחינה רפואית. מי שקבלה שמירת הריון תקבל גמלת שמירת הריון מביטוח לאומי. הגמלה מחושבת לפי ממוצע המשכורות של האישה בשלושת החודשים שקדמו לשמירת ההריון.
חשוב לדעת שבמידה והאישה מקבלת תשלום על ידי גורם אחר בזמן שמירת ההריון גמלת ביטוח לאומי לא תאושר לה.
לגבי המעביד - עליו להמשיך להפריש תשלומים לקופת גמל גם בזמן שמירת הריון במידה והאישה עבדה אצלו לפחות חצי שנה לפני ההריון ובמהלכו.

איסור פיטורי עובדת במהלך הריון
האיסור על פיטורי עובדת הנמצאת בהריון הוא אחת מזכויות היסוד של העובדת.
האיסור תקף ברגע שהעובדת עובדת כחצי שנה ומעלה באותו מקום עבודה, ללא תלות במעמד העובדת (קבועה/ זמנית/ ארעית).
עובדת שפוטרה מעבודתה במהלך תקופת הריונה, מבלי שהמעסיק קיבל היתר מתאים, זכאית להגיש תלונה למשרד התמ"ת או לבית הדין לעיניני עבודה.
דעי שפיטורי עובדת הנמצאת בהריון, ללא היתרים מתאימים, הינם עברה פלילית שעונשה קנס כספי או מאסר.

איסור פגיעה בהיקף משרתה של עובדת בהריון
לפי חוק, אין לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהריון, כך שיופחת לה שכר. אלא אם המעסיק קבל היתר מיוחד מטעם משרד התמ"ת.

חידוש חוזה עבודה שהסתיים במהלך תקופת ההריון
עובדת בהריון המועסקת מעל חצי שנה וחוזה העבודה שלה עומד לפוג תקבל חוזה חדש באופן אוטומטי לתקופת זמן בלתי מוגבלת. מעסיק שהחליט שלא לחדש את החוזה נתפס כמי שפיטר את העובדת באופן בלתי חוקי.
לסיכום, כל הזכויות של עובדת בהריון מעוגנות בחוק ומרבית המעסיקים מודעים אליהן. אל תתביישי להציג את זכויותך בפני המעסיק ולדרוש אותן.
מזל טוב ורק בריאות!
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎