ClickCease

מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגות לימודים לדרוזים וצ'רקסים במכללות

ישנן מגוון מלגות המיועדות לאוכלוסיית הסטודנטים הדרוזים והצ'רקסים. מטרת המלגות לעודד את הסטודנטים ללימודים אקדמיים ולסייע להם בתקופה סטודנטיאלית זו. אם גם אתם מתעניינים באפשרות לקבלת מלגות אלו, הגעתם למקום הנכון - כאן תוכלו למצוא מידע ופרטים אודות מלגות הלימודים המיועדות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים - אילו מלגות קיימות, מה מועדי הגשת הבקשה למלגה, מהם התנאים והקריטריונים הנדרשים לקבלת מלגה, ועוד פרטים חשובים על נושא זה.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגת המועצה הדתית הדרוזית העליונה

המועצה הדתית הדרוזית מעניקה מלגות לסטודנטים דרוזים אשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה, המוכרים ללימודים אקדמאיים.
על הסטודנטים לענות על אחד מהקריטריונים המפורטים על מנת להיות זכאי למלגה:
- סטודנטים ממשפחה בעלת מצב סוציו אקונומי נמוך
- סטודנטים דתיים המקיימים אורח חיים דתי
- סטודנטים הלומדים לימודי רפואה ומדעים מדויקים
- סטודנטים מצטיינים
הערות והתניות לקבלת המלגה:
- את הטפסים יש להגיש למשרד המועצה, באתר נביא אלח'דר עליו השלום בכפר יסיף - או בדואר רשום: המועצה הדתית הדרוזית העליונה ת"ד 1 כפר ג'ולס 24980.
- סטודנטים אשר כל שכר הלימוד שלהם ממומן אינם זכאים לקבלת המלגה.
- על הסטודנט לחתום ולהצהיר שכל הפרטים שנרשמו נכונים ומלאים.
- לבירורים ניתן לפנות למזכיר המועצה שיח' תופיק סלאמה בטלפון נייד 050-7490914, או טלפון 04-9965569.
יש לצרף לטופס הבקשה אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד, מהמוסד האקדמי המוכר אשר בו הסטודנט לומד; אישורים מתאימים לפי אופי הקשה: קיום אורח חיים דתי / אישור הצטיינות / אישור על מצב סוציו אקונומי / אישור על לימודי רפואה.

קרן בני מערוף

קרן בני מערוף הוקמה בשנות השמונים במטרה לסייע לסטודנטים דרוזים במימון שכר הלימוד. בכל שנה עולה מספרם של הסטודנטים הדרוזים ויחד איתו עולה מספר המלגות אשר מעניקה הקרן. על מנת להשיג את מטרתה פועלת הקרן במהלך השנה כולה לגיוס תרומות.
את טופס הבקשה למלגה יש לשלוח בדואר רגיל בלבד לכתובת:
קרן בני מערוף למען הדרוזים
שפרעם 20200
ת.ד. 5

מלגת מר מהנא פארס הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי

הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מהמגזר הדרוזי והצ'רקסי. גובה המלגות משתנה.
קריטריונים לקבלת המלגה:
- כל סטודנט דרוזי הלומד לקראת תואר ראשון, שני או שלישי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ
- העדפה לסטודנטים בעלי מצב סוציו אקונומי נמוך
- העדפה לסטודנטים הלומדים מקצועות נדרשים ולתארים מתקדמים
- סטודנט המשתתף בפרויקט מעורבות חברתית יקבל מלגה דרך האוניברסיטה ולא זכאי להגיש בקשה למלגה זו
פרטי הרשמה למלגה ניתן להשיג דרך אתר האינטרנט של הקרן בין החודשים אוקטובר - דצמבר. את הטפסים יש לשלוח לכתובת: מר מוהנא פארס, הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי משרד החינוך, קריית הממשלה, רח' פל-ים 15 בניין ב' חיפה 33095.
טלפון: 8632500 - 04 דואר אלקטרוני: muhana@education.gov.il

מלגת עמותת סא"ל סאלח פלאח ז"ל

העמותה פועלת למען הגברת המודעות להשכלה האקדמית ועידוד יציאה ללימודים בקרב העדה הדרוזית בישראל.
קריטריונים לקבלת המלגה:
- סטודנטים/ות דרוזים שלומדים לימודים אקדמיים לתואר ראשון במוסדות המופיעים ברשימה מטה בחוגים: אנגלית, מתמטיקה,מוסיקה, תיאטרון, רפואה,הנדסה ביורפואית, רוקחות, אופטיקה, פיסיקה.
- חיילים דרוזים משוחררים שתאריך שחרורם אחרי 1.1.2009 ולומדים לתואר אקדמי כסטודנטים מן המניין בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל
- חיילים דרוזים משוחררים שתאריך שחרורם אחרי 1.1.2005 ולומדים על חשבונם הפרטי בחו"ל
- סטודנטים/ות מצטיינים בכל המקצועות ובכל המוסדות המוכרים בארץ כולל המכללות
- כל הסטודנטים הדרוזים הלומדים רפואה
גובה המלגה עומד על סכום של 10,000 שקלים. סטודנט שיזכה במלגה יהיה מחויב לפעילות התנדבותית למען הקהילה עפ"י הנקבע ע"י העמותה.
את טופס בקשת המלגה יש לשלוח בדואר לכתובת: ת.ד 1097, כפר חורפיש 25155

טלפון: מר זאהר עאמר 050-9570191, 04-9979817 דואר אלקטרוני: zaher15@walla.com

 
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎