ClickCease

מלגות לקליטת סגל

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מלגות לקליטת סגל
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות לקליטת סגל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות לקליטת סגל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגות לחוקרים ומרצים במכללות ואוניברסיטאות

גם לסגל האקדמי בישראל מגיעה מלגה. מי שמעוניין להתקבל לאקדמיה ולהפוך לחלק מהסגל האקדמי יוכל להתבונן על רשימת המלגות (החלקית) שמצויינת באתר ולהתעניין במוסד הלימוד בו הוא צפוי להיקלט במלגות נוספות. 
גם אנשי סגל בעלי ניסיון רב המעוניינים להיות חלק מפרוייקטים ייחודיים מוזמנים לבחון את המלגות המוצעות.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות לקליטת סגל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות לקליטת סגל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגות גואסטלה לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות 

מלגה זו היא תוצאה של שיתוף פעולה פורה בין קרן סאקטא-רש"י לבין האוניברסיטאות. מיטרת המלגה היא לפתח ולקדם תוכנית הוראת מדעים וטנולוגיה באוניברסיטאות תוך חיזוק תוכניות קיימות.
מטרת המלגה היא לפנות כוח אדם ומשאבים שיעסקו בהוראת המדעים וטכנולוגיה בפריפריה.
המלגה היא לשלוש שנים של עבודת פיתוח של התוכנית כאשר המלגה היא זו שמשלת את משכורת הסגל.
על המועמדים לעמוד בקריטריונים הבאים:
אנשי סגל בכירים ומצטיינים
בעלי תואר שלישי בהוראת המדעים
בעלי ניסיון עבודה במדע, חינוך והוראה
כמו כן קבלת המלגה מותנת בכך שהאוניברסיטה תתחייב לקלוט את איש הסגל המלגאי בתקן קבוע עם סיום המלגה.

תוכנית קליטת מדענים עולים

תוכנית זו המכונה קמ"ע (קליטת מדענים עולים) נועדה לסייע למדענים עולים להשתלב ולהיקלט באוניברסיטאות בארץ. התוכנית ממומנת על ידי משרד הקליטה והאוניבריסטאות גם יחד ובכל שנה מועסקים דרכה כ- 400 מדענים.  

מלגות אלון למדענים צעירים מצטיינים

מטרת המלגה לסייע לאוניברסיטאות לקלוט לשורותיהן חוקרי מדע.
לפיכך, מחלקת תוכנית אלון בכל שנה כ- 20 מלגות לערך למדענים, מועמדים מצטיינים, ללא קשר לתחום לימודיהם ולמוסד האקדמי אותו מייצגים.
תנאי המלגה:
המלגה מוענת לשלוש שנים שעם סיומן על האוניברסיטה לקלוט את המלגאי כאיש סגל מטעם האוניברסיטה ולהעניק לו תקציב.
סכום המלגה משתנה ונקבע בהתאם להיקף המשרה של המדען. לסכום זה מוסיפה תוכנית אלון מענק חד פעמי לקניית ציוד.

מלגות "מעוף" למרצים ערבים מצטיינים

במסגרת מלגת "מעוף" מוענקות מלגות למדענים צעירים מהמגזר הערבי על בסיס מצויינות. המלגה מחוענקת לתקופה של שלוש שנים.
ייחודה של המלגה היא שהיא מוענקת לא רק לאוניברסיטאות אלא גם למוסדות אקדמיים מוכרים נוספים.
גובה המלגה תלוי בהיקף המשרה של הגמלאי ולמעשה היא מחליפה את שכרו. בנוסף, מקבל המלגאי מענק חד פעמי לקניית ציוד.
עם סיום תקופת המלגה על המוסד האקדמי לקלוט את המלגאי ולהעניק לו תקציב.

מלגות למדענים עולים בכירים

בארץ ישנם מדענים בכירים ומנוסים בגילאים מבוגרים שבשל גילם אינם יכולים להשתלב באוניברסיטאות בארץ. האוניברסיטאות מעוניינות לשלב מדענים אלו בפעילותן מתוך הכרה בניסיונם הרב והישגיהם ועל כן הוחלט על תוכנית יחודית של תמיכה במדענים אלו לתקופה של 5 שנים עם אפשרות להארכה עד 10 שנים.
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎