ClickCease

מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי והדתי

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי והדתי
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי והדתי?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי והדתי?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מלגות לימודים לדתיים וחרדים במכללות ובאוניברסיטאות

קיימות מגוון מלגות אשר מיועדות לסטודנטים חרדים או דתיים, אשר מטרתן להביא לשילוב המגזר החרדי-דתי בתחום הלימודים האקדמיים. מטרת העל של המלגות היא לאפשר לסטודנטים חרדים ודתיים לרכוש מקצוע בעל פוטנציאל להכנסה גבוהה. אם גם אתם מתעניינים בנושא המלגות לסטודנטים חרדים ודתיים ומעוניינים לקבל מידע ופרטים חשובים נוספים בנושא, הגעתם למקום הנכון - המשיכו לקרוא ותוכלו למצוא מידע רלוונטי רב על המלגות לחרדים ודתיים.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי והדתי?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על מלגות לסטודנטים מהמגזר החרדי והדתי?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

"בני אפרים" קרן מלגות לבני ישיבות ההסדר

קרן בני אפרים מסייעת לבני ישיבות ההסדר המתעתדים לתרום לחברה ולקהילה. מועד הגשת הבקשה למלגה: ינואר-מרץ. מועד קבלת תשובה: אפריל, נדרשות המלצות.
יצירת קשר: טל': 6738913 -03 פקס: 6731050 -03 נורדאו 15 א' רמת גן מיקוד: 52464

מלגות ידידות טורונטו לסטודנטים חרדים המבקשים ללמוד לקראת תואר ראשון

המלגה מיועדת לגברים חרדים בוגרי ישיבה גדולה, כולל מי שלמדו קודם לכן בישיבה תיכונית חרדית. המלגה חלה גם על מי שהפסיק את לימודי הקודש שלו בישיבה גדולה או בכולל אברכים לפני לא יותר מאשר ארבע שנים. על מועמד להיות רשום ללימודים מן המניין לקראת תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בישראל.
המלגה כוללת את כל תחומי הלימוד לקראת תואר ראשון.
גובה המלגה: ברוב מוסדות הלימוד תוענק מלגה בסך 9,300 ₪ לשנה במשך שלוש שנים. באוניברסיטה הפתוחה תוענק מלגה בסך השווה לשבעים אחוזים משכר הלימוד של קורס במסגרת הנחייה רגילה.
אישור קבלה: על המועמד לצרף לבקשת המלגה אישור של המוסד האקדמי על קבלתו ללימודים. עבור סטודנט הנמצא כבר בעיצומם של לימודים לקראת תואר ראשון יש לצרף - אישור על המשך הרשמתו ללימודים, גיליון ציונים של הקורסים אותם השלים.
יצירת קשר: milgot@ff-yt.org טלפון 02-6597064

http://www.csa.org.il/milgot/milgot_toronto.html

תכנית מלגות לגברים חרדים המבקשים ללמוד לקראת תואר ראשון

תכנית המלגות אשר הינה יוזמה משותפת של משרד התמ"ת, ג'וינט-ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה) וקרנות של נדבנים. מטרת התוכנית לעודד את כניסתם של גברים חרדים למסלולי לימוד אקדמיים, על מנת שבסיום לימודיהם יתאפשר להם להשתלב בעבודה בה קיים פוטנציאל להכנסה גבוהה.
עמותת ידידות טורונטו נבחרה על ידי יוזמי התכנית להפעיל את תכנית מלגות בפריסה ארצית במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מכללות חרדיות.
המלגה מיועדת לגברים חרדים אשר למדו בישיבה קטנה ובישיבה גבוהה. בכלל אלה נמצאים גם גברים חרדים שהפסיקו את לימודי הקודש שלהם לפני לא יותר מאשר שלוש שנים.
מי שכבר החל בלימודיו לתואר ראשון עדיין זכאי למלגה ובלבד שעדיין לא סיים למעלה מחמישה קורסים אקדמיים.
המלגה: 1. מלגות סיוע בשכר לימוד בסך 9,300 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים 2. בנוסף ניתנות מלגות קיום בסך 1,500 ₪ לחודש לחלק הארי של תקופת הלימודים, עבור סטודנטים בתחומי ההנדסה ומדעי הטבע.
יצירת קשר: milgotyt@gmail.com  טלפון 02-6597064

תכנית מלגות "חכמת נשים" ללימודי תואר ראשון

תכנית מלגות אשר מעודדת באמצעות מענק כספי את כניסתן של נשים חרדיות למסלולי לימוד אקדמיים, על מנת שבסיום לימודיהן יתאפשר להן להשתלב בעבודה בה קיים פוטנציאל להכנסה גבוהה.
המלגה מיועדת לנשים חרדיות נשואות אשר למדו במוסדות חינוך חרדיים, ובלבד שבעליהן נושאים בעול הפרנסה אם על ידי עבודה / לימודים או שירות צבאי/אזרחי.
גובה המלגה: מלגות מימון שכר הלימוד בסך 7,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים.
המלגה פתוחה עבור לימודים בכל מוסד לימודים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ולכל תחומי הלימוד לקראת תואר ראשון.
על המועמדת להציג אישור קבלה ללימודים.
יצירת קשר: milgot@ff-yt.org

מלגות קרן ק.מ.ח קידום מקצועי חרדי

קרן ק.מ.ח. מממנת גברים מכל העדות והקהילות ובלבד שישתייכו למגזר החרדי.
על המועמדים להיות נשואים בגילאים 25-40 כאשר מועמדים אשר נשואים והינם בני פחות מ- 25 יוכלו להגיש בקשה רק אם הם נשואים שנתיים ומציגים מכתב מרב המאשר להם לצאת ללימודים. קריטריון נוסף הוא רמת הכנסה לנפש נמוכה מ"קו העוני" על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
עבור רווקים צעירים הזכאות למלגה כפופה ללימודים בישיבה, בכפוף להמצאת אישור מראש הישיבה בה הם לומדים ובכפוף לראיון עם הרב רביץ.
קרן ק.מ.ח. מממנת את המקצועות הבאים: מקצועות המצריכים תעודות גמר אקדמאיות, הנדסאים, ומקצועיות בלבד.
יצירת קשר: רחוב יפו 216, ירושלים, בניין שערי העיר, טלפון - 02-5378889, פקס - 02-5375946
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎