תנאי קבלה לחינוך מיוחד

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
תנאי קבלה לחינוך מיוחד
רוצה לקבל מידע על תנאי קבלה לחינוך מיוחד?
שירות אישי חינם!

דרישות קבלה לתואר ראשון בחינוך מיוחד במכללות

ילדים עם צרכים מיוחדים, בעלי קשיי תפקוד ונכויות זקוקים לליווי צמוד מבחינה רגשית, חברתית וקוגניטיבית. אנשי הוראה בחינוך מיוחד בעלי גישה לילדים ואנשים, יודעים כיצד לגשת אליהם ומקבלים במהלך הלימודים את כל הכלים להתמודדות. תנאי קבלה ללימודי חינוך מיוחד מתבססים על הישגי המועמדים בתעודת בגרות, כמו גן הבחינה הפסיכומטרית. דעו כי תנאי הקבלה משתנים בין מכללה למכללה ומאוד גמישים ועל כן יש צורך לבחון מול מוסדות הלימוד את דרישותיהם. לימודי חינוך מיוחד יחשפו אתכם לתוכנית לימודים רחבה, מרתקת ויקנו לכם כלים טיפוליים בכל הקשור לחינוך המיוחד.

חשוב לציין כי המכללה שומרת את הזכות לשנות את תנאי קבלה ויש לאמת אותם מול המכללה לפני הליך ההרשמה.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות תנאי קבלה לחינוך מיוחד?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על תנאי קבלה לחינוך מיוחד?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - מכללת לוינסקי לחינוך

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית.
בחינה פסיכומטרית.
מועמדים בני 20+ בלבד.
מועמדים בעלי תעודת גמר ממכינה קדם אקדמאית.
מועמדים אשר החלו את לימודיהם במכללת לוינסקי והפסיקו אותם באמצע.
מועמדים אשר החלו את לימודיהם בכל מוסד לימודים אחר והפסיקו אותם באמצע, נדרשים להציג גיליון ציונים ואישור מעבר.
תנאי קבלה לחינוך מיוחד
קבלת פרטים ללא כל התחייבות

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

  • תעודת בגרות מלאה או בעלי זכאות לתעודת בגרות.
  • או בוגרי מכינה קדם-אקדמית מוכרת
  • או בוגרי מכינה ייעודית המאושרת על ידי משרד החינוך - במכללה קיימת גם מכינה ייעודית אשר מחליפה את הצורך בשיפור/שדרוג תעודת הבגרות ו/או פסיכומטרי (ציון ממוצע של המכינה ייחשב כציון ממוצע משוקלל).
  • או תעודת בגרות מחו"ל – עולים חדשים חייבים במבחן יע"ל. עליהם להיבחן גם בתנ"ך, בספרות, בהיסטוריה ובלשון. מועמדים אלה יתקבלו על סמך ציון מבחן פסיכומטרי ומבחן יע"ל.
  • או מועמדים אשר חסרים ציון במקצוע בגרות אחד (ובלבד שאינו בלשון עברית או בלשון ערבית) בתנאי שהם חיילים משוחררים או מי ששירת/ה שירות לאומי וטרם חלפו שלוש שנים מתום השירות. על המועמד לעמוד בשאר תנאי הקבלה. כמו כן עליו להשלים את הבחינה ולקבל ציון במשך שנת הלימודים הראשונה.
  • או מועמדים בני 30 ומעלה ללא תעודת בגרות, בתנאי שיעמדו בתכנית העצמה, ויעברו בחינה פסיכומטרית בציון 540 ומעלה.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - מכללת סמינר הקיבוצים

על המועמדים להציג ציון בבחינה הפסיכומטרית וממוצע ציונים בתעודת הבגרות לטובת חישוב ציון משולב.
מועמדם בעלי ציון משולב 525 רשאים להירשם למכללה.
מסלולי האומנויות וחינוך גופני יאפשרו תוספת ניקוד לציון המשולב על סמך ועדת קבלה, בעלי נסיון מוכח ואו תיק עבודות.
מעבר ראיון אישיועדת קבלה.
מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית או מוכרת מחו"ל.
מועמדים בעלי תעודת סיום מכינה קדם אקדמית.
מועמדים בני 20+ וגילם פחות מ 40. מועמדים בגיל מוך יותר או גבוה יותר, רשאים לגשת לועדת חריגים.
תנאי קבלה לחינוך מיוחד
קבלת פרטים ללא כל התחייבות

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית אחוה

תנאי קבלה:
  • בגרות מלאה חובה.
  • קבלה על סמך בגרות - ממוצע 93.
  • קבלה על סמך זכאות לבגרות ופסיכומטרי מעל 550.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

ניתן להתקבל ללימודים על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
1. ציון משולב ( פסיכומטרי + בגרות/מכינה)
הציון המשולב מחושב כממוצע בין ציוני הבגרות המשוקללים וציון הפסיכומטרי.
הציון המשולב לקבלה ללימודים הינו 530 ומעלה.

- ניתן להירשם עם מקצוע בגרות אחד חסר ב-2 תנאים:
1. למועמד יש ציון פסיכומטרי ומשולב 530 ומעלה.
2. על המועמד להשלים את מקצוע הבגרות החסר עד סוף שנה א'.
- בעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה- יכולים להתקבל ללא חישוב ממוצע הבגרות שלהם , אך חייבים להיות בעלי זכאות מלאה.
- תכנית מצטיינים- לבעלי ציון משולב 630 ומעלה.

2. קבלה ע"ס בגרות/מכינה קדם אקדמית בלבד
ניתן להתקבל למכללה על סמך בגרות מלאה/מכינה קדם אקדמית כאשר :
הממוצע הנו 93 ומעלה והבגרות כוללת: 4-5 יח"ל ( בציון עובר ומעלה), ו-5 יח"ל במקצוע מוגבר ( בציון עובר ומעלה).

3. קבלה ע"ס פסיכומטרי בלבד - למועמדים חסרי תעודת בגרות שגילם מעל 30 /מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל .
מועמדים חסרי תעודת בגרות שגילם מעל 30 יוכלו להתקבל ללימודים רק אם השיגו ציון 530 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+ מוכרת ( למועמדים שגילם מעל 30 ).

מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל יוכלו להתקבל ללימודים רק אם השיגו ציון 530 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או ממוצע 93 ומעלה במכינה קדם אקדמית. על מועמדים אלו להציג תרגום של תעודת הבגרות לעברית חתומה ע"י נוטריון.

מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו:
- ציון 80 לפחות בבגרות בעברית ברמה של 5 יח"ל (מלבד לנרשמים לחוג לערבית).
- ציון יע"ל 130 ומעלה.
-ציון 80 לפחות בבגרות בערבית ברמה של 3 יח"ל , או ציון 70 ברמה של 4 יח"ל.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה מקבלת מומעמדים גם ללא פסיכומטרי וללא בגרות.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית בית ברל

מועמדים בעלי תעודת בגרות.
יתקבלו ללימודי חינוך והוראה מועמדים בעלי ציון התאמה 525 לפחות.
בחינה פסיכומטרית בציון 475 לפחות.
תעודת בגרות בממוצע ציונים על 85 לפחות.
מעבר ראיון קבלה.
מועמדים שאינם עומדים בתנאי קבלה יכולים לפנות לועדת קבלה.
על כל המועמדים להיות בני 20 +.
מועמדים בני 30 + ללא תעודת בגרות, נדרשים לעבור בחינה פסיכומטרית בציון 525 לפחות ולעבור מכינה בת 6 שעות שבועיות.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית תל-חי

מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת סיום של מכינה קדם אקדמית. מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל המאושרת על ידי משרד החינוך. בחינה פסיכומטרית עבור כל המועמדים או לחילופין גיליון ציוני מצרף.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית לחינוך קיי

תעודת בגרות מלאה בממוצע ציונים העומד על 85 ומעלה.
בחינה פסיכומטרית בתוקף עד שבע שנים בציון 475 לפחות.
ציון משולב 525 לפחות.
ראיון קבלה.
מועמדים בעלי תעודת בגרות בערבית המעוניינים ללמוד בתוכנית המיועדת להכשרה לגן או בית ספר במגזר הבדואי, מחוייבים לציון 70 לפחות במבחן הבגרות בערבית ב3 יח"ל לפחות.
מבחן פסיכומטרי בשפה העברית או מבחן יעל בציון 125 לפחות עבור מועמדים בעלי תעודת בגרות בערבית ומעוניינים להשתלב בתוכנית בשפת הוראה עברית.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית אוהלו

מועמדים בעלי תעודת בגרות מהארץ או מחו"ל, בממוצע ציונים 85 לפחות.
מועמדים בעלי תעודת גמר ממכינה קדם אקדמית.
מועמדים בתפקיד מורים בכירים המעוניינים לקבל תואר "בוגר הוראה".
מועמדים אקדמאיים המעוניינים לעבור הסבה.
מועמדים בעלי תעודת בגרות שלא בשפה העברית, נדרשים להציג ציון 80 בעברית ברמת 5 יח"ל או 125 בבחינת יע"ל.
בחינה פסיכומטרית בשפה העברית בציון 475 לפחות.
מועמדים שעברו בחינה פסיכומטרית שלא בשפה העברית, נדרשים הציג ציון במבחן יע"ל העומד על 125 לפחות.
ציון משולב של פסיכומטרי וממוצע בגרויות חייב לעמוד לפחות על 525.
מועמדים למסלול חינוך גופני, נדרשים לעבור ועדת קבלה, מבחן מעשי ובדיקה ארגומטרית.
מועמדים בני 30+ חסרי תעודת ברות, יכולים להתקבל באמצעות בחינות כניסה וראיון קבלה.

תנאי קבלה לחינוך מיוחד - המכללה האקדמית גליל מערבי

תעודת בגרות בממוצע ציונים 82 ומעלה ללא בחינה פסיכומטרית.
תעודת בגרות בממוצע ציונים 78 - 82 ובחינה פסיכומטרית בציון 500 ומעלה.
בוגרי מכינה 30+ בממוצע 82 ומעלה.
בוגרי בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא לא עברית או בוגרי בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא עברית וציון בהבעה ועברית ברמת 2 יח"ל נמוך יותר מ 70, יחוייבו בבחינת מיון בהבעה ועברית.
אנגלית ברמת 4 יח"ל העומד על 60 ומעלה.

מי זכאי לפטור מתעודת הבגרות?

מועמדים בעלי תואר אקדמי.
מועמדים בעלי תואר הנדסאי.

בחלק מהמסלולים, מועמדים אשר סיימו 20 - 30 נקודות זכות במוסד אקדמי מוכר ושטרם עברו 5 שנים מסיום הלימודים.
בחלק מהמסלולים, המועמדים יקבלו פטור מבחינה פסיכומטרית או מציוני מצרף, במידה וממוצע תעודת הבגרות גבוה.
מועמדים בעלי בחינה פסיכומטרית שלא בשפה העברית או שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו היא לא עברית, נדרשים להציג ציון בבחינת יע"ל העומד על 85 לפחות. בפקולטת מדעי החברה והרוח, ידרשו מועמדים אלו להציג ציון העומד על 110 לפחות.
המועמדים נדרשים להציג ציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי או מבחן אמי"ר אמיר"ם לטובת סיווג לרמת אנגלית. דרישות המינימום 64 בבחינה הפסיכומטרית או 165 במבחן אמי"ר.

מה מועמדים בעלי תעודת בגרות מהמגזר הערבי נדרשים להציג?

הבעה עברית ברמת 5 יח"ל בציון 80 לפחות למעט במסלולים חינוך גופני, תיאטרון ומחול (במסלולים אלו נדרש ציון 65 ומעלה ברמת 5 יח"ל).
מועמדים שעברו בחינה פסיכומטרית שלא בשפה העברית או תעודת בגרות מתיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, מחוייבים לגשת לבחינת יע"ל בציון 125 לפחות.
מודעה
מחפש תנאי קבלה לחינוך מיוחד?
מחפש תנאי קבלה לחינוך מיוחד?
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: תל חי, סמוך לקרית שמונה
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: תל אביב
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: איזור המרכז - ליד כפר סבא. הסעות חינם ומעונות
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: באר טוביה - סמוך לקרית מלאכי
מוסדות לימוד בישראל
לימודים
השאר פרטים ונציגי המוסדות שסימנת ייצרו איתך קשר בקרוב!
התחייבות: פרטיך אינם מועברים למוסדות שלא סימנת
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
מודעה