מכללת LFA

קורס מנהל חשבונות בכיר

מכללת LFA
יועצת לימודים
לימודים

ייעוץ לימודים חינם

רוצה פרטים אודות מכללת LFA?

שירות אישי חינם!

רוצה לקבל מידע על מכללת LFA?

מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש

קורס מנהל חשבונות בכיר

מכללת LFA מציעה לכם מסלול לימודי מנהל חשבונות בכיר - הסמכת לשכת יועצי המס, בפיקוח לשכת יועצי המס בישראל.

באחריות כל תלמיד להירשם לבחינה באופן עצמאי באתר לשכת יועצי מס.
יועצת לימודים
לימודים

ייעוץ לימודים חינם

רוצה פרטים אודות מכללת LFA?

שירות אישי חינם!

רוצה לקבל מידע על מכללת LFA?

מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש

מידע כללי

קורס הנהלת חשבונות מקיף המיועד למעוניינים להשתלב כמנהלי חשבונות בכירים בחברות, ארגונים ועמותות.

המסלול מכשיר לבחינת ההסמכה של מנהל חשבונות בכיר מטעם לשכת יועצי המס. במסגרת הלימודים יינתנו כלים יישומיים ומקצועיים שיכשירו את הלומד להובלת נושא החשבונאות בארגון. הנושאים הנלמדים הינם מגוונים ומשלבים לימוד תוכנות הנה"ח ויישום במחשב, תוך שילוב פרקטיקום במהלך הלימודים (למצטיינים). הקורס מתקיים בשיתוף פעולה עם פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי המובילה, BDO זיו האפט, באמצעות האקדמיה לפיננסים.

הקורס מקנה כלים פרקטיים להבנה וליישום תחום החשבונאות לצד ידע תיאורטי, הכרת הנהלת החשבונות הכפולה לצד היכרות מעשית עם הנהלת חשבונות חד צידית, דוחות כספיים ודיווחים לרשויות.

מה כולל הקורס?
 • תעודת סיום מטעם BDO - האקדמיה לפיננסים.
 • אפשרות לגשת לבחינת יועצי המס לקבלת תעודת "מנהל חשבונות בכיר".
 • בין 130 ל 150 שעות אקדמאיות המועברות על ידי בכירי המרצים בישראל.
 • באחריות כל תלמיד להירשם לבחינה באופן עצמאי באתר לשכת יועצי מס.

היקף הקורס

 • כ- 25 מפגשים (5 שעות אקדמאיות כל מפגש).
 • שעות אחה"צ-ערב.
 • קורס ממוקד ואיכותי.

תכנית הלימודים

הקדמה כללית: הגדרת המקצוע, תפקידיו של מנהל החשבונות, זיהוי פעולות עסקיות, עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות, אבחנה בין השקעה להוצאה, לעניין מס הכנסה, מקדמות מס וניכוי במקור.

מע"מ: סקירת חוק מע"מ ושיעור מע"מ. סוגי עוסקים, מע"מ עסקאות, תשומות ותשומות לנכסים.קיזוז מס תשומות בשיעורים מיוחדים הוצאות שאינן מותרות לקיזוז לעניין חוק מע"מ, עסקאות פטורות ממע"מ ומע"מ בשיעור 0. טפסי דיווח למע"מ גופים מיוחדים שאינם נרשמים כעוסק לעניין חוק מע"מ.

הנהח"ש חד צידי: ניהול תיק לקוח במערכת חד צידי, הכולל, רישום מסמכים שונים של הכנסות והוצאות, כולל שכר עבודה ורכישת רכוש קבוע. סגירת חודש ודיווחים חודשיים של מע"מ מקדמות וניכויים. הכנת טופס י"א באמצעות המערכת הממוחשבת.

תרגול 2 תיק לקוח חד צידי: הכנת תיק לקוח כמטלה לתלמיד בעבודת בית, התרגיל שיוגש יהווה חלק מציון הקורס.

בחינה מסכמת: מנהל חשבונות לעסקים קטנים.

פרקטיקום: במשרדי יעוץ מס למצטיינים.

רישומי יומן: תקינה חשבונאית ועקרונות הרישום הכפול חובה וזכות, דוחות כספיים, כרטסת, מאזן בוחן, דוח רווח והפסד ומאזן, אבחנה בין שוטף לקבוע, פקודות יומן בסיסיות, שמות חשבונות וסוגי חשבונות ואבחנה בין חשבונות מאזניים ותוצאתים, רישום פעולות היומן במערכת ממוחשבת הפקת כרטסות ומאזני בוחן.

פקודות מורכבות: אמצעי תשלום שונים תקבולים ותשלומים, מזומן, המחאות, המחאות מעותדות ויעודן, כרטיסי אשראי, הוראת קבע, אופן הרישום של אמצעי התשלום בספר היומן, שקים שלא כובדו, רישום פקודות יומן מורכבות כולל מע"מ, מכירות, קניות, הנחות, החזרות, הוצאות שונות, רכישת רכוש קבוע ופקודת משכורת, רישום פעולות יומן מורכבות המערכת ממוחשבת כולל לימוד של סוגי תנועה.

התאמות: התאמות בנק והתאמות ספק לקוח ממוחשבות.

ניהול תיק לקוח בהנהלת חשבונות כפולה: קליטת מסמכים שונים של חודש דצמבר, דיווחים חודשיים לכל הרשויות, דיווח ממוחשב למע"מ PCN, התאמות בנק והתאמות ספק לקוח ממוחשבות.

פעולות לסגירת שנה: חישוב ערך מלאי סוף שנה במערכת הממוחשבת ורישום פקודות היומן, המתייחסות לרישום מלאי סגירה, הכנת טופס י"א ורישום פקודת הפחת השנתי, השלמה והתאמה של חשבונות תוצאתיים, גיול חובות לקוחות וטיפול בחובות אבודים, התאמה שנתית למע"מ ובגין המקדמות, דיווח שנתי למס הכנסה בגין ניכוי במקור, סקירת מאזן הבוחן השנתי ואיתור חריגים, הפקת טיוטא לדוחות כספיים.

תרגול 2 תיק לקוח הנהלת חשבונות כפולה: הכנת תיק לקוח כמטלה לתלמיד בעבודת בית, התרגיל שיוגש יהווה חלק, מציון הקורס.

EXCEL: יסודות העבודה עם גיליונות אלקטרוניים, הקלדת נתונים, עיצוב, שמות גיליונות, שמירה , העתקה, הדבקה ועוד, נוסחאות בסיסיות.

ניהול קופה קטנה: בניית טופס קופה קטנה באמצעות תוכנת ניהול הקופה, ורישום פקודת היומן במערכת הנהלת החשבונות.

תזרים מזומנים בסיסי: ניתן להפיק דוח תזרים מזומנים בשני אופנים: באמצעות תוכנת החשבשבת, וכן באמצעות תוכנת חשוב לחשוף את התלמידים לחשיבות , דוח תזרים המזומנים עקרונותיו וביצוע בפועל כחלק מתיק הלקוח.

פרוייקט סיום חד צידי: מסירת תיק לקוח לתלמיד המטרה היא להכינו לביקורת חלק מהתרגיל נתבצע בכיתה כשיעור מעשי לצורך מענה לשאלות התלמידים והדרכה.

פרויקט סיום כפולה: מסירת תיק לקוח לתלמיד המטרה היא להכינו לביקורת חלק מהתרגיל, נתבצע בכיתה כשיעור מעשי לצורך מענה לשאלות התלמידים והדרכה.

הנושאים הנלמדים בקורס:
 1. פתיחה, עקרונות חשבונאיים
 2. מע"מ
 3. סיום מע"מ, רישום הכנסות הוצאות ומסמכים
 4. הוצאות, ייבוא, הוצאות ליסינג, הוצאות שכר, עוסק מהבית
 5. הוצאות פחת, תרגול רישום ידני
 6. רווח והפסד
 7. ניכוי במקור ומקדמות
 8. המשך מקדמות, טפסים ומועדי דיווח
 9. תרגול חד צידי
 10. מבחן הנהח"ש חד צידית
 11. מבנה הנהלת חשבונות כפולה
 12. תרגול פקודות יומן
 13. פקודות לרישום הכנסות והוצאות
 14. פקודות לרישום תקבולים ותשלומים
 15. פקודות מיוחדות, פקודות סוף שנה
 16. התאמות ספק לקוח, התאמות אשראי
 17. התאמת בנק
 18. הצגה בדוחות שנתיים
 19. תרגול
 20. תרגול
 21. מפגש מחשב פרקטי
 22. מפגש מחשב פרקטי
 23. מפגש מחשב פרקטי
 24. מפגש מחשב פרקטי
 25. מפגש מחשב פרקטי

תעודה

בסיום הקורס יקבלו הבוגרים תעודת סיום מטעם BDO – האקדמיה לפיננסים, ויוכלו לגשת לבחינת לשכת יועצי המס לקבלת תעודת "מנהל חשבונות בכיר".

תחומי לימוד נוספים בLFA YOU

קורסים בתחום היופי