ClickCease

מרכז הרזיה בחשיבה אחרת

לימודי הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת

מרכז הרזיה בחשיבה אחרת

לימודי הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת

קורס ייחודי וחדשני של מרכז הרזיה בחשיבה אחרת, המשלב לימודי אימון אישי עם לימודי הנחיית קבוצות, בהתמחות של תזונה נכונה, אורח חיים בריא והרזיה. 

הקורס מוכר  מוכר במשרד החינוך לקרן השתלמות (4 גמולי רשות).

הלימודים מתקיימים ברחובות!

מידע נוסף

קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת – מבנה הקורס

חלק א' - יסודות האימון האישי לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת
10 מפגשים שבועיים בין השעות 17:00-21:00 , 3 מפגשים בימי חמישי בין השעות 17:00-21:00 – פעם בחודש במשך הקורס, 3 מפגשים בימי רביעי בין השעות 19:00-22:30 – פעם בחודש במשך הקורס, 12 מפגשים בימי חמישי בין השעות 17:00-20:30 - פעם בחודש בסיומו הקורס.

חלק ב': הנחיה ואימון אישי לתזונה והרזיה
10 מפגשים שבועיים - מאוקטובר 2013 - בימי שני בין השעות 17:00-21:00, 3 מפגשים בימי חמישי בין השעות 17:00-20:30 – פעם בחודש במשך הקורס, 12 מפגשים בימי חמישי בין השעות 17:00-20:30 - פעם בחודש בסיומו של הקורס.

חלק ג' - הנחיית קבוצות אימון לתזונה הרזיה
15 מפגשים שבועיים - מדצמבר 2013 בימי שני בין השעות 17:00-21:00, 4 מפגשים בימי חמישי בין השעות 17:00-20:30 – פעם בחודש במשך הקורס, 12 מפגשים בימי חמישי בין השעות 17:00-20:30 - פעם בחודש בסיומו של הקורס.

קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת – תוכנית הלימודים
בחלק א' תוכנית הלימודים מורכבת מקורס מבוא לתזונה מודרנית ומקורס של יסודות ההנחיה והאימון האישי לאורח חיים בריא, תזונה והרזיה. בחלק ב' תוכנית הלימודים מורכבת מקורס של עולם התזונה המודרנית וההרזיה ומהנחיה ואימון אישי לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת. בחלק ג' תוכנית הלימודים מורכבת מהנחיית קבוצות לאורח חיים בריא, תזונה והרזיה ומהתנסות מעשית בהנחיית קבוצות לתזונה והרזיה.

קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת- חומרי לימוד
כל תלמיד בקורס מקבל תיק אשר ערכת קלפי-הרזיה בחשיבה אחרת, ספר המאמן והמנחה, מחברת וערכת המתאמן האישי.

קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת – מסגרת הלימודים
מסגרת הלימודים הינה 210 שעולת לימוד אקדמיות במפגשים שבועיים.

קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה בחשיבה אחרת - תעודה
בוגרי הקורס, אשר עמדו בדרישותיו יקבלו תעודת גמר "השלים בהצלחה קורס הנחיית קבוצות אימון לתזונה והרזיה" מבית הספר להנחיה ואימון אישי וקבוצתי לתזונה ואורח חיים בריא "הרזיה בחשיבה אחרת",