ClickCease

המועצה להשכלה גבוהה

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
המועצה להשכלה גבוהה
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות המועצה להשכלה גבוהה?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על המועצה להשכלה גבוהה?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

המל"ג

החלטתם שאתם רוצים ללמוד תואר ראשון, תואר שני או אולי קורס - מצוין, אבל לפני שאתם מחליטים היכן ללמוד כדאי לבדוק שלמוסד שבו אתם רוצים ללמוד יש את האישור של המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה היא תאגיד שהוקם מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי'ח-1958, כדי להוות את המוסד הממלכתי בישראל לענייני ההשכלה . מדובר, למעשה, הגוף האוניברסיטאי העליון במדינת ישראל. המועצה להשכלה גבוהה מכריעה בנושאים רבים הקשורים למערך ההשכלה הגבוהה בישראל ויש לה סמכויות רבות בהקשר זה, כמו לתת למוסד היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה  ולהכיר בו.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות המועצה להשכלה גבוהה?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על המועצה להשכלה גבוהה?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מידע כללי המועצה להשכלה גבוהה 

משרד החינוך, התרבות והספורט הוא אחד ממשרדי הממשלה הוותיקים והמורכבים בישראל. כעולה משמו, אחראי משרד החינוך על תחומי החינוך, התרבות והספורט. תפקידי המשרד וסמכויותיו הם רבים ומגוונים, אולם בהתייחס לתחומים הרלוונטיים לאתר לימודים, נתייחס לתפקידו העיקרי של משרד החינוך, שעם הזמן הפך לתפקידו היחיד (עד לא מכבר היה אחראי משרד החינוך לפעילות התרבותית והספורטיבית בישראל) - משרד החינוך אחראי על הפעילות החינוכית במדינה.
לא רבים יודעים, אך משרד החינוך מרכז את כל הפעילויות החינוכיות בישראל, לרבות החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי וכמובן השכלה גבוהה, שלה קשר הדוק עם משרד החינוך. משרד החינוך הוא קשור ללימודים אקדמאים, ללימודי תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי, המשרד מפקח על מכללות ומוסדות להשכלה גבוהה וכן על מכללות ובתי ספר ללימודי הנדסאים, טכנאים, לימודי תעודה, הכשרה והעשרה וכל מערך ההשכלה העל תיכונית - אקדמית וחוץ אקדמית - בישראל.

מה הם תפקידי המל"ג?

כדי לנהל את מערך ההשכלה הגבוהה בישראל הקים משרד החינוך גוף ייעודי שינהל את ענייני ההשכלה הגבוהה - לימודים אקדמיים, מכללות אקדמיות בישראל, מכללות לא אקדמיות, לימודי תואר ראשון, לימודי תואר שני, לימודי דוקטורט, לימודי תעודה, קורסים, לימודי הנדסאים וטכנאים, לימודי העשרה, הכשרות ועוד. גוף זה הינו המועצה להשכלה גבוהה בישראל הידועה בכינוייה מל'ג או המל'ג. המועצה להשכלה גבוהה היא תאגיד שהוקם מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי'ח-1958, במטרה להוות את המוסד הממלכתי בישראל לענייני ההשכלה הגבוהה והיא, למעשה, הגוף האוניברסיטאי העליון במדינת ישראל.
למל'ג חשיבות רבה בהקשר של לימודים אקדמיים והשכלה גבוהה. המל'ג מכריע בנושאים רבים הקשורים למערך ההשכלה הגבוהה בישראל ויש לו סמכויות רבות בהקשר זה, ביניהן: לתת למוסד (מכללה/ אוניברסיטה/ בית ספר על תיכוני) היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו, להכיר במוסד (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני) כמוסד להשכלה גבוהה, להסמיך מוסד מוכר (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני) להעניק תואר אקדמי, לאשר קיום לימודים באחריות אקדמית של מוסד מוכר (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני), לאשר למוסד (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני) להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכללה גבוהה, להציע למוסדות מוכרים (מכללות / אוניברסיטאות / בתי ספר על תיכוניים) הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם, ובדבר שיתוף פעולה אקדמי ביניהם, בהוראה ובמחקר ועוד. 

אילו מוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה?

נכון לשנות 2011, אלו המוסדות בהם מכיר המל"ג:

אזור המרכז:
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בר אילן
מכון ויצמן
בי"ס להנדסאים
אורות ישראל" - מכללה אקדמית לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"
המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה מיסודה של אורט ישראל (בקמפוס סינגלובסקי)
המכללה להוראת הטכנולוגיה מיסודה של המכללה למינהל
מכללת לוינסקי לחינוך (כולל המדרשה למוסיקה)
מכללת סמינר הקיבוצים
אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
המכללה האקדמית למשפטים
המכללה האקדמית של תל-אביב יפו
המסלול האקדמי של המכללה למינהל
הקריה האקדמית קרית אונו
מכון טכנולוגי חולון
שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
המכללה האקדמית בית-ברל (כולל המכון להכשרת מורים ערבים(
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
המכללה האקדמית נתניה
המרכז האקדמי רופין
המרכז הבינתחומי בהרצליה
מכללת שערי משפט - המכללה ללימודי משפט
המרכז ללימודים אקדמאים (במדעי ניהול, החברה והרוח (דרבי

כל הארץ:
האוניברסיטה הפתוחה

אזור הדרום:
"חמדת הדרום" - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
"מורשת יעקב" - מכללה אקדמית דתית לחינוך
המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
המרכז האקדמי פרס

אזור ירושלים ויו"ש:
בית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים
בצלאל - אקדמיה לעיצוב ואומנות ירושלים
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
המכללה האקדמית להנדסה בירושלים
מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים
מכון שכטר למדעי היהדות
המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
מכללה ירושלים
מכללת "אפרתה" - המכללה האקדמית לחינוך
מכללת אמונה להכשרת עובדי הוראה
האוניברסיטה העברית
מכללת יהודה ושומרון - אריאל

אזור הצפון
אורנים - מכללה אקדמית לחינוך
אוהלו - המכללה לחינוך , לתיירות ולספורט בקצרין
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
המכללה האקדמית צפת
המכללה האקדמית תל חי
מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
המכללה האקדמית גליל מערבי

אזור חיפה
שאנן - המכללה האקדמית-הדתית לחינוך
האוניברסיטה הפתוחה
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
מכללת ויצו לעיצוב ולהכשרת מורים
המכללה לחינוך ע"ש א. ד. גורדון
לקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך
הטכניון
אוניברסיטת חיפה
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎