ClickCease

אישורים הניתנים ע"י המל"ג למכללות בישראל

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎
אישורים הניתנים ע"י המל"ג למכללות בישראל
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות אישורים הניתנים ע"י המל"ג למכללות בישראל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על אישורים הניתנים ע"י המל"ג למכללות בישראל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מה ההבדלים בין היתר, הכרה והסמכה של מוסד לימודים?

אם אתם מתעניינים בלימודים אקדמיים ותוהים מה ההבדל בין היתר, הכרה והסמכה של מוסד לימודים הגעתם למקום הנכון. על קצה המזלג, היתר הוא החלטה של המל"ג להתיר פתיחת מוסד להשכלה גבוהה. הכרה היא חופש פעולה הניתן למוסד להעניק תארים אקדמיים והסמכה היא תנאי הכרחי על מנת שמוסד להשכלה גבוהה יוכל להעניק תארים אקדמיים מטעם המל"ג. בואו לקרוא על אישורים הניתנים למכללות בישראל ויכולים להשפיע על העתיד האקדמי ואף המקצועי שלכם. 
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות אישורים הניתנים ע"י המל"ג למכללות בישראל?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על אישורים הניתנים ע"י המל"ג למכללות בישראל?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מידע כללי על ההבדלים הקיימים בין "היתר", "הכרה" ו"הסמכה" של המועצה להשכלה גבוהה

כאשר אתם מחפשים מידע על לימודים במכללות, אתם קוראים לפעמים על "היתר", "הכרה" או "הסמכה" שמכללה מסוימת קבלה מטעם המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג). מה בעצם המושגים האלו אומרים?
היתר הוא החלטה של המל"ג להתיר פתיחת מוסד להשכלה גבוהה. קיומו של היתר הוא שלב ראשוני בתהליך האקדמיזציה של מוסד לימודים, והוא אינו מקנה למוסד זה את הסמכות להעניק תואר אקדמי.
הכרה - היא חופש פעולה הניתן למוסד להעניק תארים אקדמיים, אך הוא יכול להעניק תארים רק בתחומים שבהם הוא הוסמך להעניק תארים.
הסמכה - כל מוסד להשכלה גבוהה זקוק להסמכה להעניק תארים אקדמיים מטעם המל"ג. גם מוסד לימודים המוכר על ידי המל"ג, אינו רשאי להעניק תארים עד שלא קיבל את ההסמכה.

מידע כללי על המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה או המל"ג היא גוף ייעודי שהוקם על ידי משרד החינוך במטרה לנהל את ענייני ההשכלה הגבוהה -   לימודים אקדמיים, מכללות אקדמיות בישראל, מכללות לא אקדמיות, לימודי תואר ראשון, לימודי תואר שני, לימודי דוקטורט, לימודי תעודה, קורסים, לימודי הנדסאים וטכנאים, לימודי העשרה, הכשרות ועוד. המועצה להשכלה גבוהה היא תאגיד שהוקם מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה - תשי"ח  1958 והיא למעשה הגוף האוניברסיטאי העליון במדינת ישראל.

למל"ג חשיבות רבה בהקשר של לימודים אקדמיים והשכלה גבוהה. המל"ג מכריע בנושאים רבים הקשורים למערך ההשכלה הגבוהה בישראל ויש לו סמכויות רבות בהקשר זה, ביניהן: לתת למוסד (מכללה/ אוניברסיטה/ בית ספר על תיכוני) היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו, להכיר במוסד (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני) כמוסד להשכלה גבוהה, להסמיך מוסד מוכר (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני) להעניק תואר אקדמי, לאשר קיום לימודים באחריות אקדמית של מוסד מוכר (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני), לאשר למוסד (מכללה / אוניברסיטה / בית ספר על תיכוני) להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, להציע למוסדות מוכרים (מכללות / אוניברסיטאות / בתי ספר על תיכוניים) הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם, ובדבר שיתוף פעולה אקדמי ביניהם, בהוראה ובמחקר ועוד.
מודעה
מודעה
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎