ART.TECH - מרכז הדרכה מורשה לתוכנות שרטוט והדמייה

קורס SKETCHUP+V-RAY דיגיטלי

ART.TECH - מרכז הדרכה מורשה לתוכנות שרטוט והדמייה

קורס סקטצ'אפ דיגיטלי

ART.TECH - מרכז הדרכה מורשה לתוכנות שרטוט והדמייה מציע לך קורס סקטצ'אפ דיגיטלי.

*הקורס הינו קורס דיגיטלי.

מידע כללי

בקורס תלמדו למדל בצורה נוחה ומקצועית, תקבלו שיטות עבודה מנצחות, אתרים חינמיים להורדת טקסטורות ומאגר מודלים מוכנים של המרצה.
בנוסף לקורס תקבלו פרוייקט שעליו תתרגלו את כל הפקודות ותלמדו לבנות מודל תלת מימדי מעוצב של בית דו קומתי, כולל מידול מדרגות, חלונות ומטבח.

משך הלימודים

הקורס מורכב מ5 שיעורים,  כל שיעור מחולק ל5 עד 7 הדרכות וידאו מוקלטות וערוכות במיוחד למתחילים.

לאחר ההרשמה,התלמידים יקבלו גישה לקורס לכל החיים ואין הגבלה למספר הפעמים שניתן לצפות בשיעורים.

נושאי לימוד

שיעור 1 - התחלה והגדרות:
 • הכרת ממשק והגדרות שולחן העבודה
 • הגדרת יחידות שרטוט ושמירת קובץ תבנית
 • תפריט דלי - סרגלי עזר
 • עבודה עם העכבר ואפשרויות בחירת אובייקטים
 • הכנסת תכנית משורטטת באוטוקאד לתוך הסקטצ'אפ
 • המשך הפרויקט - סגירת משטחים
שיעור 2 - מידול ופקודות:
 • פקודת עפרון, יצירת גרופ לקבוצות אובייקטים
 • יצירת תקרה, רצפה ועבודה עם סרגל שכבות
 • פקודות יצירה ועריכה נוספות
 • פקודת שכפול והזזה, פקודת פוש ,בניית קירות ופתחים
 • בניית חלון הזזה תוך שימוש בגרופ וקומפוננט
 • תרגיל - יצירת חלון הזזה ופקודת מראה.
שיעור 3 - חומרים וטקסטורות:
 • הכרת סרגל חומרים ועבודה אתו
 • סוגי חומרים - צבע ללא טקסטורה
 • חומר עם טקסטורה, תמונה, הורדת תמונות מאינטרנט
 • תרגיל - בניית מדרגות תוך שימוש בגרופ וקומפוננט
 • בניית מטבח בשיטה ייחודית
 • תרגיל - יצירת חלון הזזה ופקודת מראה
שיעור 4 - מודלים מוכנים, סצנות, חתכים:
 • יצירת סצנות SCENES - הגדרת מבטים דו ותלת ממדיים
 • הורדת מודל מאתר, ניקוי ומיקום בתוך המודל
 • הורדת מודל מאתר, שינוי צבע וטקסטורה
 • יצירת חתכים
שיעור 5 - יצוא תמונות, סרטונים + תוספות והגדרות מתקדמות:
 • עבודה עם סרגל COMPONENTS
 • עבודה עם סרגל STYLES
 • יצירת מידות, טקסטים והערות
 • ייצוא תמונות ושרטוטים
 • יצירת סרטונים והגדרות מתקדמות
 • שמירת תבנית TEMPLATE
 • טיפים ופקודות מתקדמות
שיעור 6 - בונוסים:
 • בניית מטבח - דגש לגרופ וקומפוננט (מהלך שעיור)ניצור דפי הדפסה לכל קומה ולכל תכנית
 • יצירת סרטון, שימוש ב-SHADOWS ,שימוש ב-STYLES
 • על הזזות ומיקום רהיטים
 • יצירת חומר, הורדת מודלים, שינוי חומר למודל, שינוי טקסטורה בתוך החומר
 • הורדת טקסטורות (תמונות) לתוך הסקטצ'אפ
תחומי לימוד נוספים בARTTECH