ClickCease

בית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון

קורס ++ c

בית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון

קורס ++ c

בית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון מציע קורס ++ c

מידע נוסף

קורס ++c בבית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון מכשיר את בוגריו בתכנות ואפשרות לגשת למבחני הסמכה בינלאומיים

קהל יעד:

הקורס מיועד לאנשים בעלי רקע בשפות תכנות אחרות ומתאים בעיקר להנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים, המעוניינים בידע נוסף בתחום התכנותו עם הסמכה בינלאומית.

משך הלימודים:

20 מפגשים, 100 שעות אקדמיות 
אחת לשבוע מפגש בן 5 שעות

תכנים נלמדים:

 • מבוא ל IDE והתקנה של סביבת פיתוח 
 • פעולות בסיסיות ב ++c
 • מערכים חד ודו- ממדיים, וקטורים
 • מבנים (structures)
 • מצביעים
 • הקצאות זיכרון
 • הגדה ושימושבפונקציות בסיסיות
 • פונקציות inline
 • overloading
 • רקורסיה
 • פעולות על ביטים
 • מערכים של מצביעים
 • מחרוזות - הגדה ושימוש
 • מרחב שמות 
 • חריגות 
 • oop - מחלקת ואובייקט
 • הורשמה
 • מתודות וירטואליות ומחלקה אבסטרקטית
תעודות:

לבוגרי הקורס אשר עמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם בית הספר הארצי להנדסאים בקריית הטכניון.
בנוסף, בוגרים שעמדו בכל מבחני הקורס במערכת Cisco ועבודת הגמר, כולל הבחינה הבינלאומית יקבלו תעודה נוספת של C++ INSTITUTE