הנדסאים תל-אביב

מכינה טכנולוגית

הנדסאים תל-אביב

מכינה טכנולוגית

המכינה הטכנולוגית מיועדת לסטודנטים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי הנדסאים. מטרת המכינה הינה השלמת תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי הנדסאים ומאפשרת לסטודנטים להשתלב, עם סיומה, בלימודי הנדסאים במגוון מקצועות לימוד.

תנאי קבלה

מועמד בעל 12 או 11 שנות לימוד או בעל תעודת בגרות חלקית, אשר אינו עומד בתנאי הקבלה ללימודי הנדסאים.

משך הלימודים

מסלול בוקר - ינואר עד יולי, ומסלול ערב - אוקטובר עד יולי.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במכינה הטכנולוגית כוללת את מקצועות הבאים (660 שעות סה''כ):
  • מתמטיקה- 270 שעות
  • אנגלית- 240 שעות
  • עברית- 90 שעות
  • מיומנויות למידה- 60 שעות
תלמיד במכינה, המשלים לפחות שני מקצועות חייב בלימודי מיומנויות הלמידה. מועמד אשר חסר לו ציון חיובי אחד בלבד במקצועות הנלמדים במכינה, יוכל גם כן להשלימו במסגרת זו.

תעודה

למסיימים בהצלחה את המכינה תוענק תעודת גמר ממשלתית. ניתן לפנות למשרד החינוך עם תעודה זו, לצורך הכרה ב-12 שנות לימוד.