ClickCease

דיאלוג - בית הספר לשפות

קורס הכנה למבחן אמי"ר

דיאלוג - בית הספר לשפות

קורס הכנה למבחן אמי"ר

המערך ללימודי המשך של האוניברסיטה הפתוחה מציע קורס ייחודי להכנה לבחינת אמי"ר / אמיר"ם במסגרת הלימודים בבית ספר לשפות -  דיאלוג.  דרישות הקורס: נוכחות ב- 80% מהשיעורים.

מידע נוסף

קורס הכנה לבחינת אמי"ר בבית הספר לשפות - דיאלוג הינו קורס ייחודי המעניק לסטודנטים ידע, כלים ומיומנויות בקריאת טקסטים אקדמיים (כלומר, מאמרים מדעיים) בשפה האנגלית והבנת הנקרא. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למבנה המבחן הכולל חלק של השלמת משפטים שבוחן יכולת הבנה ויישום אוצר מילים בהקשר נתון, חלק של ניסוח מחדש שבו נבדקת הבנת האנגלית באמצעות היכולת לזהות משפטים מורכבים המנוסחים במילים אחרות, וחלק של הבנת הנקרא שבו נבדקת ההבנה של קטעים קצרים, הלקוחים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים, באמצעות מתן תשובות לשאלות שמופיעות בסוף כל קטע. בחינת אמי"ר נועדה לעמוד על רמת ידיעותיו של הסטודנט בשפה האנגלית, כך שניתן יהיה לסווגו לקורסי החובה באנגלית או לפטור אותו מהם (בהשתלבות בלימודים אקדמיים).  חשוב לציין כי למבחן אמי"ר קיימת גרסה ממוחשבת אשר נקראת אמיר"ם. בסיום הלימודים בקורס הכנה לבחינת אמיר בבית הספר לשות - דיאלוג של האוניברסיטה הפתוחה תוענק לבוגרים תעודת סיום.