ClickCease

דיאלוג - בית הספר לשפות

קורס ערבית של אמצעי התקשורת

דיאלוג - בית הספר לשפות

קורס ערבית של אמצעי התקשורת

דיאלוג - בית הספר לשפות, מציע קורס ערבית של אמצעי התקשורת.

הלימודים מתקיימים בראשון לציון.

מידע כללי

קורס זה מכשיר בשפה הערבית של אמצעי התקשורת שהיא ערבית ספרותית המשותפת לכל דוברי הערבית. לפני תחילת הקורס יעברו הסטודנטים מבחן לקביעת רמה ויוכלו להשתלב בקורס המתאים להם ביותר. בית הספר מציע מגוון רחב של קורסים ללימוד ערבית ספרותית: קורסי ערבית ספרותית לרמת מתחילים (פיתוח כלים בסיסיים לתקשורת בשפה - בדיבור, כתיבה וקריאה) וקורסי ערבית ספרותית לרמת ביניים ומתקדמים (העמקה, חיזוק וליטוש ידיעת השפה בהגייה ובמבנים לשוניים).

הקורסים הנלמדים במסלול דיאלוג אל השלום בבית הספר לשפות - דיאלוג הינם קורסים איכותיים המועברים בשיטת D.I.L השמה דגש על אווירת לימודים תומכת שבמרכזה הסטודנט. בסיום הלימודים תוענק תעודה מטעם דיאלוג - בית ספר לשפות של האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי ההמשך.