דיפלומה - בית הספר ללימודי תעודה והסמכה

קורס הנהלת חשבונות בסיסי

דיפלומה - בית הספר ללימודי תעודה והסמכה

קורס הנהלת חשבונות בסיסי

בית הספר ללימודי תעודה והסמכה - דיפלומה הפועל במסגרת המערך ללימודי חוץ של האוניברסיטה הפתוחה מציע קורס ייחודי ללימודי הנהלת חשבונות בסיסי. בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

מידע נוסף

הנהלת החשבונות היא דרישה הכרחית בכל מוסד או ארגון. הנהלת החשבונות היא כלי הבקרה והביקורת של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות המתקיימים בו. עבודת הנהלת החשבונות כוללת רישום שיטתי ועדכני של הפעולות הכספיות המתנהלות בעסק, המרכיבות את המחזור העסקי של הארגון. מנהלי הארגון זקוקים בכל שלב נתון לנתוני האמת של התנהלות החברה לצורך ניהולה, וצפי לגבי פעילותה בסוף שנת התקציב. כדי להיות מנהלי חשבונות תוכלו להשתלב בקורס הנהלת חשבונות בסיסי שיפתח צוהר לעולם החשבונאות.

הקורס נלמד בהיקף של 250 שעות לימוד אקדמיות.

הקורס מתאים למגוון מטרות:
הכשרת מנהלי חשבונות  בסיסי
הכנה למבחני ההסמכה של משרד התמ"ת

קורס הנהלת חשבונות בסיסי - תכנית הלימודים:
חשבונאות פיננסית- פרקי נושא זה הינם דלת הכניסה לעולם החשבונאות. התלמיד יתוודע לכללי החשבונאות הבסיסיים ולעקרונות חשבונאים מקובלים. התלמיד ילמד על התהליך החשבונאי למן החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו, סיווגו, ועד לשלב עריכת דו"חות כספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם.
תורת המסחר והמשק- רקע בתורת המסחר והמשק.
חישובים מסחריים- כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים.
חשבונאות מעשית-ממוחשבת- יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב.