המכללה האזורית צפת

קורס הנחיית הורים

המכללה האזורית צפת

קורס הנחיית הורים

המכללה האזורית צפת מציעה קורס הנחיית הורים.

הקורס הינו שלוחה של מכון אדלר, הלימודים מתקיימים בצפת.

מטרת הקורס

סמסטר א':
 • הקניית עקרונות האינדיבידואל
 • פסיכולוגיה של אדלר
 • ישום העקרונות במעגלי החיים
סמסטר ב':
 • ביסוס העקרונות האדלריאניים ביחסי עוזר ונעזר
 • הבנת המערכת המשפחתית והדינמיקה התוך משפחתית

משך לימודים

הקורס כולל 28 מפגשים באורך 168 שעות אקדמיות. הקורס מתקיים אחת לשבוע בימי שני.

תכנית לימודים

סמסטר א:
הבנה תיאורטית של הגישה האדלריאנית בהקשר להדרכת הורים
 • מבוא
 • מודל האדם על פי אדלר
יישום העקרונות במשפחה ובמעגלי החיים
 • האדם כאיש חברה - תחושת השתייכות
 • מטרתיות בהתנהגויות מפריעות של ילדים
 • תהליך הבחירה 
 • התפיסה הסובייקטיבית
 • הוליזם
סמסטר ב:
יחסי עוזר ונעזר
 • הצורך בתחושת שייכות כמוטיב מוביל בהתנהגות ילדים
 • הבנת הדינאמיקה של ההתנהגות המפריעה של ילדים 
 • התפיסה הסובייקטיבית כמוטיב מוביל בהבנת התנהגות ההורה והתנהגות הילד
 • דרכי חינוך המאפשרות עצמאות ואחריות
 • דרכי חינוך הבולמות עצמאות ואחריות
 • האווירה המשפחתית
 • המערך המשפחתי
 • בניית ושמירת חוקים וגבולות במשפחה כמשקפים ערכים
יישומים בהדרכת הורים
 • הבנת מרכיביו השונים של האינטק ומטרותיהם
 • התנסות ותרגול בזיהוי הכוחות של המשפחה
 • התנסות ותרגול בזיהוי סדרי עדיפויות וערכים של המשפחה