מכללת הנדסה בגובה

קורס ממונה בטיחות

מכללת הנדסה בגובה

קורס ממונה בטיחות

מכללת הנדסה בגובה מציעה לכם קורס ממונה בטיחות. ממונה בטיחות תפקידו לוודא את קיומם של חוקי ונהלי בטיחות בארגון, כתלות ברמת הסיכונים הקשורים לעבודה בארגון, במפעל או באתר הבנייה.

הקורס נלמד בלוד וחיפה.

תנאי קבלה

1. מהנדסים ובעלי תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה, בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום המקצועי לאחר הזכאות לתואר.
2. הנדסאים/ טכנאים בעלי וותק של 3 שנים בתחום המקצועי לאחר הזכאות לתואר.
3. בעלי השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת, שקיבלו אישור ממפקח עבודה ראשי, בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום המקצועי לאחר הזכאות לתואר.

משך הקורס

הלימודים נמשכים כ - 66 מפגשים מתכונת לימודי בוקר\ערב.

נושאי לימוד

 • סיכונים כלליים ומכניים
 • סיכונים כימיים וביולוגיים
 • סיכוני אש
 • תנאים סביבתיים וסיכונים פיסקליים
 • גהות
 • בריאות תעסוקתית וארגונומית הגורם האנושי והגנות על העובד
 • גופים ומוסדות העוסקים בבטיחות וגהות
 • חוקים
 • תקנות ואחריות הממונה
 • ניהול בטיחות וניהול סיכונים
 • סיורים מקצועיים

תעודה

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הלימוד, כולל פרויקט גמר, תוענק תעודה מטעם משרד העבודה. תעודה זו הינה תנאי למינוי ממונה על הבטיחות בעבודה בארגון.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎