המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

לימודי התואר השני במכללה אקדמית הרצוג הנם קומה שנייה מעל ללימודי התואר הראשון במכללה בהוראה והם מעמיקים ומרחיבים את יכולות הלימוד בתחומים הנלמדים תוך פיתוחם של מיומנויות מחקר והתמודדות ערכית וחינוכית עם השאלות העולות מהם. אחת מתוכניות הלימוד לתואר שני שמציעה המכללה הינה תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך.

מידע נוסף

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך – מידע כללי
תוכנית הלימודים לניהול וארגון מערות חינוך נועדה במטרה להכשיר עובדי חינוך נבחרים לתפקידים של הנהגה בית ספרית במערכת החינוך. תוכנית לימודים זו מספקת לסטודנטים יידע תיאורטי – מחקרי בתחומי הניהול והמינהל החינוכי ומפתחת בהם יכולות להנהגה ולניהול של בתי ספר כארגוני חינוך אפקטיביים.

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך – תוכנית הלימודים
בתכנית הלימודים נכללים נושאים תיאורטיים והתוכנית מקנה מיומנויות בנושאים הבאים: תורת הארגון, התנהגות ארגונית בבית הספר, תכנון תוכניות לימודים, מנהיגות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מערכת החינוך בישראל, תכנון וקבלת החלטות בבית-הספר, ניהול בית-ספר בחברה רב-תרבותית, ניהול משאבי אנוש, מדידת הישגים לימודיים, הערכת מורים הנחייתם והנעתם ועוד.

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך – קהל יעד
תוכנית הלימודים מיועדת למורים בעלי תואר ראשון, לפחות בתחומי הדעת של תוכנית התואר השני, בעלי לפחות 3 שנות ותק בהוראה. בנוסף, תוכנית הלימודים מיועדת גם לבעלי תואר ראשון בתחום דעת אחר, בעלי זיקה לניהול או ניסיון בתחום זה.

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך - תנאי קבלה 
על מנת להתקבל ללימודים, על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה, ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות: ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון, לפחות שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה, מעבר של ראיון ואישור ועדת קבלה. בתכניות תנ"ך, תורה שבעל פה ומחשבת ישראל, הצלחה בבחינות התואר הראשון באנגלית, ציון 70 ומעלה. בתכניות ניהול וארגון מערכות חינוך הצלחה בבחינות התואר הראשון מציון 85 ומעלה.   תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך – תעסוקה
בוגרי התוכנית יוכלו למלא תפקידים שונים בהנהגה החינוכית של בית-הספר בקהילה, בניהול הצוות החינוכי ובתִכנון עבודתו, בהנחיית הצוות החינוכי והדרכתו.