HIT מכון טכנולוגי חולון

קורס ניהול פרויקטים

HIT מכון טכנולוגי חולון

לימודי ניהול פרויקטים

HIT - מכון טכנולוגי חולון מציע קורס ניהול פרוייקטים.

הקורס במתכונת לימודי ערב.

הלימודים מתקיימים בחולון. 

מידע כללי

"זה פרויקט" הפך למטבע לשון אותו אנו שומעים מכול עבר. התאגידים השונים, חברות עסקיות כמו גם תקציביות, מקימים מחלקות PMO – Project Management Offices  אשר מיישמות כלים של ניהול פרויקטים כשגרת עבודה יום- יומית, לא רק עבור מהלכים חד פעמיים.

ידע במתודולוגיה של ניהול פרויקט, היכרות עם תפישות הניהול השונות, הכלים הממוחשבים הקיימים בשוק (מעבר ל-MS Project ה"קלסי") – כל אלה הם בבחינת מיומנויות חובה בכול רמות הניהול: מרמת המנהל הבכיר אשר תפישת ניהול הפרויקט מנחה אותו במהלכי ייזום ובקרה, דרך רמת ניהול הביניים אשר לומד להפיק ולהשתמש במידע הניהולי ועד לרמת העובד, "העוסק במלאכה", אשר מייעל עבודתו מכוח השפה, הכלים והנהלים המתאימים.

מתודולוגיה של ניהול פרויקטים כוללת בתוכה היבטים של ניהול סיכונים, מדדי בקרה, שיטות הערכה, ניהול התקשורת הבינאישית, מיומנויות רכות כגון ניהול דיונים ומעקב החלטות – כל אלה כלי ניהול מן המעלה הראשונה.

ההכשרה "ניהול פרויקטים הלכה למעשה" - אותה ב HIT מכון טכנולוגי חולון, שמה לה למטרה להכשיר את תלמידיה להפוך להיות מומחים בנושא, לאפשר לכל אחד מהם לממש הכשרה זו בעבודתו – בהתאם למדרג הניהולי והתפקיד שלו.

קהל יעד

הלימודים מתאימים למנהלי פרויקטים מתחומים שונים, המעוניינים לחדד את הידע הקיים ולהתעדכן בחידושים האחרונים בתחום, כמו גם לבעלי מקצוע המעוניינים לשדרג את יכולותיהם ולכל המעוניינים להשתלב בתפקיד חשוב ומרכזי זה בארגונים המובילים במשק.

תנאי קבלה

הקבלה לקורס כרוכה בראיון הכרות אישי.

דרישות הלימוד - השתתפות פעילה במסגרת השיעורים, עבודה אישית בבית, הגשת עבודות מידי שבוע, עמידה בהצלחה בהגשת סוף הקורס ונוכחות ב-80% מהשיעורים לפחות.

משך הלימודים

מתכונת הקורס - 80 שעות לימוד למשך כחמישה חודשים.

הלימודים מתקיימיםפעם בשבוע בשעות 18:00-21:00.

נושאי הלימוד

  • הרקע המתודולוגי – מהתפישות הבסיסיות/ותיקות ועד העדכניות (Lean, Scrum, Agile).
  • חשיפה לאותן מיומנויות רכות הדרושות לנו כגון: העברת מצגת, ניהול דיון.
  • הכרות עם כלי ניהול ממוחשבים והעמקה תוך תרגול ב- MS Project.
  • לימוד העולם סביבנו: אסדרה (רגולציה), היבטים משפטיים, ניהול כספים, מדדי הצלחה.
  • היבטים מיוחדים של ניהול פרויקטים בתחומים של: יזמות, מערכות מידע, נדל"ן, פיתוח. 
כל אלה בדרך של הרצאה, ניתוח אירועים ותרגול. התלמידים יכינו פרויקט בנושא מתחום עבודתם, פרויקט זה נכין במהלך הקורס (במקביל לנושאי השיעור). התוצרים של עבודה זו: תיק פרויקט, ONE PAGER ומצגת בפני הכיתה.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר בניהול פרויקטים מטעם בית הספר ללימודי תעודה  במכון הטכנולוגי חולון HIT. בנוסף, הבוגרים יקבלו סיוע, ייעוץ, הכוונה וליווי להמשך דרכם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש