המכללה לפיננסים וביטוח

קורס חחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי

המכללה לפיננסים וביטוח

קורס חחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי

המכללה לפיננסים וביטוח מציעה לכם לימודי קורס חחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי.

מידע נוסף

בין נושאי הלימוד: מבוא למושגי ביטוח, הבסיס החוקי לביטוח בישראל, עקרונות הביטוח, עסקת הביטוח, עיקרים בפוליסה, ביטוח משנה- משותף, דיני נזיקין, ניתוח אלמנטים המרכיבים את סכום הפיצויים בתביעת נזיקין, תנאים כלליים לביטוח רכוש וסייגיה, פוליסות רכוש נוספות, קביעת הנזק ודרך השיפוי, ביטוח תאונות אישיות, תנאי ביטוח חבות מעבידים, תנאי פוליסות קבלניות, ביטוחי בריאות וסיעוד, סיקור סיכונים ועוד.

הבהרות:
  • הלימודים יתקיימו בימי ד' בין השעות- 16.30 - 20.30 (5 שעות אקדמאיות).
  • סה"כ 350 שעות אקדמאיות בתוספת בחינות ותרגולים.
  • סדנאות: תביעות- בימי ב'.            חיתום- בימי ד' בין השעות 16.30 - 20.30 (על מנת לסכרן בין התביעות לחיתום באירועים הנלמדים).
  • הבחינות תתקיימנה בימי ב' בין השעות - 16.30 - 18.00.
  • ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים, בהתאם לאילוצי מערכת.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש