ClickCease

מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית

התכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים

מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית

התכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים

בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים, בשיתוף בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט של האוניברסיטה העברית מציעים את התכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים.

הלימודים מתקיימים בירושלים, תל אביב, בית ברל (כפר סבא).

תאריכי פתיחת הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט

·         בית ברל -  14.10.2018

·         תל -אביב - 15.10.2018

·         ירושלים - 18.10.2018 

מידע כללי

טיפול בסיוע בעלי חיים הינו תחום שהפך למבוקש מאד בשנים האחרונות, בשל החשיבות ההולכת וגדלה לסיוע ומעורבות של בעלי חיים בתהליכים טיפוליים באוכלוסיות שונות. התכנית התלת שנתית לטיפול בעזרת בעלי חיים מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית, הינה תכנית ייחודית, המיועדת להכשיר אנשי מקצוע מיומנים שיוכלו להיעזר בבעלי חיים לצורך התערבויות טיפולית.

התכנית שמה דגש על חשיפה לעבודה טיפולית עם מגוון רחב של למעלה מ-25 בעלי חיים שונים. כמו כן, אנו מיחסים חשיבות רבה לחשיפה לעבודה עם מגוון אוכלוסיות רחב המקיף את כלל קבוצות הגילאים, המתמודדים עם אתגרים רבים ושונים. התכנית מקנה כלים טיפוליים וידע תיאורטי ומעשי, המסייעים בהבנה של תהליכים טיפוליים של אוכלוסיות יעד, אשר הטיפול בעזרת בעלי חיים משמעותי וחיוני עבורן.

סגל ההוראה בבית הספר הינו מגוון מאוד בהכשרתו, תפיסתו, וניסיונו המקצועי הלכה למעשה. אנו מאמינים כי חשיפת תלמידינו לאנשי טיפול המגיעים עם תפיסות טיפוליות שונות מאפשרת להם לגבש זהות מקצועית טיפולית עגולה ומותאמת יותר להם כאינדיבידואלים.

 הלימודים מורכבים משלוש חטיבות עיקריות:

- חטיבת הלימודים הפסיכותרפויתית, הכוללת לימודי תיאוריה וטכניקות להתערבויות טיפוליות.

- חטיבת הלימודים העוסקת ברפואה וטרינרית.

- חטיבת הלימודים העוסקת בטיפול המעשי בעזרת בעלי חיים, בכלל זה האינטראקציה שבין המטפל, המטופל, בעל החיים והכנתו למשימה הטיפולית.

 

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג בארץ או בחו"ל. תינתן עדיפות לבעלי תארים בתחומים טיפוליים והתנהגותיים.

בשלוחת בית ברל ניתן ללמוד בתכנית זו תוך שילוב לימודי תואר ראשון.

עובדי הוראה - בשיתוף ביה"ס לחינוך האוניברסיטה העברית, הכרה לגמול השתלמות על בסיס אישי, וכן מימון קרנות השתלמות -בהתאם להנחיות משרד החינוך. 

משך לימודים

הלימודים בתכנית נמשכים שלוש שנים וכוללים כ-1700 שעות לימוד אקדמיות מתוכן מעל 500 שעות מעשיות.

במסגרת התכנית מתקיימים סיורים לימודיים.

תעודה

למסיימי הלימודים בהצלחה, כולל עמידה בכל המטלות, תוענק תעודה בוגר התכנית טיפול בעזרת בעלי חיים, מטעם בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים, מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף בית הספר לרפואה ווטרינרית של האוניברסיטה העברית.