מכללת Net4U

קורס QA Automation

מכללת Net4U

קורס QA Automation

קורס QA Automation הינו קורס יוקרתי ופופולרי, קורס אשר מקנה ידע בעולמות האוטומציה של תהליכי בדיקות תוכנה (QA Test Automation). זהו מושג המתייחס לבדיקות תוכנה המבוצעות בדרך אוטומטית על ידי שימוש בתוכנה ייעודית (נפרדת מהתוכנה הנבדקת) לשליטה על ביצוע בדיקות והשוואת פלט הבדיקה הרצוי לפלט בפועל.

אוטומציה יכולה להריץ בצורה אוטומטית בדיקות קיימות כחלק מתהליך הבדיקות הפורמלי או להוסיף בדיקות נוספות שקשה לבצען ידנית.

הלימודים מתקיימים בפתח תקווה.

קהל יעד

הקורס מיועד לבעלי רקע בתחום בדיקות התוכנה בהם: אנשי QA ידני המעוניינים להשתדרג ברמת הידע וללמוד את תחום האוטומציה על הצד הטו ביותר. כמו כן, גם אנשי אוטומציה המעוניינים לרכוש הכשרה מתאימה בתחום שבו הם עובדים על מנת לפתח את הידע הקיים. הקורס מכוון בנוסף גם לבעלי רקע או ניסיון מקצועי בעולמות ה-DevOps המעוניינים להכיר את תחום האוטומציה ב-QA ולהבין את התחום לעומק.

משך הקורס

קורס זה אורך 42 מפגשי ערב, כל אחד באורך של 4 שעות בימים ראשון ושלישי, מ5 וחצי עד 9 וחצי בערב או 28 מפגשי בוקר, כל אחד באורך של 6 שעות בימי שישי בלבד, מ8 וחצי עד 2 וחצי בצהריים (סה"כ 200 שעות אקדמאיות).

נושאי לימוד

Before we start
 • ISTQB
 • Why QA?
 • Path & Roles
Concept
 • ISTQB
 • Why QA?
 • Path & Roles
 • SDLC & STLC
 • Static Testing
 • Dynamic Testing
 • Testing Levels
 • White Box
 • Black Box
 • Functional & Non-Functional
  Testing Types
Project Testing
 • Requirment Analysis (BRS & FRS reviews)
 • Test Strategy & Test plan
 • Create test specifications
 • Test scenario preparation
 • Test Data preparation
 • Peer Review
 • Requirment Traceability Matrix
 • Test Management & Bug tracking
 • Build Deployment
 • Build acceptance Testing (Sanity)
 • System Testing
 • Formal Testing
 • Ad-hoc Testing
 • Exploratory Testing
Testing Agile
 • Re-Testing
 • Regression Testing
 • Expliratory Testing
 • Ad-hoc Testing
 • Sanity & Smoke Testing
 • E2E Testing
 • Test Design Techniques
 • Use case , Test scenario, Test case
 • Agile Software Development
 • Report Tools (GitHub)
 • Defect Tracking & Reporting
 • Generating Reports
 • Status Reports
 • Preparing Test Summary Reports & Closure
 • Why Automation?
 • Out of Scope
 • ISTQB
 • Automatin goals
 • Success/failure points
 • SUT
 • Choosing the Automation tools
 • Preparing for Automation tools
 • Installation of work Environment
 • Installatino of required tools
 • Python
 • OOP
 • RegEx
 • Quality Assurance
 • Type of tests
 • Automatin Strategy
 • CI-CD
  Automation Infrastructure
 • Automatin Architecture
 • TDD
 • MBT
 • Manual to Automation
 • TAS Verification
 • Improving the Automation
 • Debugging
 • Reporting
 • Discover & Tracking of Errors
 • Kind of AI
 • Failure points of AI
 • Using AI
 • Qaviton / Appium / Selenium