ClickCease

הקריה האקדמית אונו

לימודי תעודה והמשך

הקריה האקדמית אונו

לימודי תעודה והמשך

בקריה האקדמית אונו פועלת יחידה ללימודי תעודה והמשך - המציעה מגוון מסלולים ללימודי תעודה במגוון תחומים מבוקשים: לימודי העשרה ופנאי, הסמכות, הכשרות מקצועיות ועוד.

מידע נוסף אודות המכללה

היחידה ללימודי תעודה והמשך בקריה האקדמית אונו מציעה לימודים לא אקדמיים בתחומים מבוקשים, אשר מעניקים לסטודנטים ידע, ניסיון ומקצוע למגוון אפשרויות תעסוקה במשק ובתעשייה בארץ ובחו"ל. יחידה איכותית זו מציעה מגוון מסלולי לימודים בתחומים מגוונים כגון כספים, מיסים, מינהל, ניהול, מחשבים, משפטים, חברה וכדומה, כמפורט לעיל.

ללימודים ביחידה ללימודי תעודה והמשך בקריה האקדמית אונו יתרונות רבים: לימודים איכותיים וברמה גבוהה; לימודים רב תחומיים ורחבי היקף; לימודים יישומיים המקנים לסטודנטים כלים פרקטיים וניסיון מעשי לצד לימודי תיאוריה; סגל מורים מצוין המעניק לסטודנטים יחס חם וליווי אישי; חלק מהלימודים יקנו נקודות זכות אקדמאיות להמשך הלימודים בתואר ראשון; תנאי לימוד אופטימליים הודות למתקני לימוד מתקדמים; תוכניות לימודים עדכניות הכוללות את מיטב החידושים ומותאמים לצרכים ולדרישות במשק ובתעשיה; בחלק מתכניות הלימודים ניתן זיכוי כספי לממשיכים לתואר הראשון בקריה האקדמית קרית אונו ועוד.
תחומי לימוד נוספים באונו לימודי תעודה והמשך