המכללה האקדמית תל-חי- מכינות

לימודי מכינת בגרויות

המכללה האקדמית תל-חי- מכינות

לימודי מכינת בגרויות

המכללה האקדמית תל-חי מציעה לימודי מכינת בגרויות להשלמה או שיפור בגרויות. 

הלימודים מתקיימים בתל חי. 

מידע כללי אודות הלימודים

מסלול הלימודים נועד לכל המועמדים שמעוניינים לשפר או להשלים בגרויות. תוכנית הלימודים הנלמדת הינה לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך כאשר התלמידים נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות או אינטרניות.

ההוראה במכינה נעשית על פי שיטת הוראה סמסטריאלית, כאשר כל אחד יכול לבחור בין שניים לשלושה מקצועות הנדרשיים לתעודת הבגרות. מועדי המכינות מותאמים על פי מועדי בחינות הבגרות.

יתרונות המכינה

הלימודים מתמקדים אך ורק במקצועות שנבחרו על ידי המועמדים כאשר כבר בסיום סמסטר אחד ניתן לגשת לבחינות הבגרות. כמו כן שיטת הלימודים מאפשרת כבר בתום שנה אחת להשלים את כל המקצועות הנדרשים.

מקצועות הלימוד

מתמטיקה 3 או 4 יח"ל.

אנגלית 4 או 5 יח"ל.

תנ"ך 2 יח"ל.

הבעה עברית 2 יח"ל.

ספרות 2 יח"ל.

היסטוריה 2 יח"ל.

אזרחות 1 יח"ל.

גיאוגרפיה 5 יח"ל.