מכללת אינטלקט אקדמון

קורס ניהול מלאי ורכש

מכללת אינטלקט אקדמון

קורס ניהול מלאי ורכש

ניהול המלאי בעסק הוא אחד הגורמים המרכזיים שמשפיעים על הצלחתם של עסקים שונים והוא, סוגיה מורכבת, שלה היבטים רבים לדוגמא: להחזקתו של מלאי יש עלות, המתבטאת בריבית שיש לשלם על מחירו של המלאי, בהוצאות על החזקתו של המלאי. המלאי עלול להתיישן על המדף ולאבד את ערכו, עקב חידוש טכנולוגי או עקב היותו בעל זמן קיום מוגבל. מלאי נמוך מדי עלול לשבש את פעולת העסק, עקב חוסר יכולת להיענות לדרישות הלקוחות.

הרכש הוא תהליך הקיים בכל ארגון, באופן מוסדר וממוסד או באופן בלתי ממוסד. ככל שהארגון גדול יותר וכמות הפריטים והשירותים הנרכשים על -ידו הם בסכומים גבוהים יותר, הרכש הוא תהליך מוסדר יותר בהתאם ואף הופך לתהליך ליבה. בארגונים קטנים מבוצע הרכש על ידי עובדים שונים, החל ממזכירות, דרך מנהלי אדמיניסטרציה ועד מנהלי כספים ותפעול. בארגונים גדולים הרכש מהווה יחידה ארגונית מוסדרת, המונה בין עובד אחד שלרוב יוגדר כ"מנהל רכש", ועד צוות עובדים גדול שיכול למנות מנהל רכש, צוות קניינים, מתזמני אספקות, בקרי רכש ועוד.

ועל כן, על מנת שמחלקות הרכש, הלוגיסטיקה והתפעול יתרמו ככל הניתן לארגון, לחברה או למפעל, נדרשים עובדים מקצועיים ואיכותיים לניהולן ולתפקודן השוטף. 

הקורס בפיקוח משרד הכלכלה.

הלימודים מתקיימים בצומת קרית אתא.

קהל יעד

המסלול מתאים לעובדים במחלקות רכש בחברות תעשייתיות, יבואנים, חברות נותנות שירות, לאנשי הרכש והלוגיסטיקה בארגון המעוניינים לשפר את ידיעותיהם בתחום המלאי והרכש ולהתעדכן בשינויים, כמו כן, יכולים ללמוד בתכנית גם עובדים חסרי רקע קודם בענפי הרכש והמלאי שמעוניינים לעבור הסבה מקצועית לענפים מבוקשים אלו. ולכל אלה המעוניינים להיכנס לתחום המלאי והרכש ולתפקד באופן מקצועי.

דרישות קדם ותנאי קבלה

1. בוגרי 12 שנות לימוד
2. ועדת קבלה
3. מבחן התאמה יקבע בהתאם לפגישת הייעוץ

היקף הקורס

הקורס כולל 138 שעות לימוד.

נושאי לימוד

1. ארגון וניהול
2. מיומנות ניהול
3. מבוא לרכש ולוגיסטיקה
4. ניהול איכות
5. הגדרת הדרישות וטיפול במקורות רכש
6. מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ׂברכש: הערכת ספקים וביצועי הרכש, אתיקה ברכש.
7. תהליכי מחסן בסיסיים, תחזיות, ניהול ועיתוד מלאי,ניתוח פארטו
8. אריזה ומשטוח
9. היבטים משפטיים וכלכליים ברכש,הסכמים,רכש וסחר בין לאומי
10. שרשרת הספקה (SCM) התקשרות,סביבת השוק ויחסים ארגוניים
11. אסטרטגייה וניהול משא ומתן
12. מערכות מידע:
     12.1 יישומי מחשב
     12.2 מערכות לוגיסטיות
13. פרויקט גמר
14. בטיחות וגהות במחסן
15. מציאת עבודה
16. עבודה בגובה

בחינות והסמכות

בחינות:
1. בחינה עיונית ניהול לוגיסטיקה ושרשרת אספקה
2. הגשת פרויקט גמר

תעודות:
1. תעודת גמר - ניהול מלאי ורכש, מטעם משרד הכלכלה (תמ”ת) לעומדים בדרישות הקורס ומעבר המבחנים
2. תעודה מטעם מכללת אינטלקט אקדמון