אריק אשד

קורס יסודות הביטוח

אריק אשד

קורס יסודות הביטוח

הייתם רוצים לעבור את הבחינה ביסודות הביטוח בהצלחה? כדאי לכם לבוא וללמוד במכללת אריק אשד – ההצלחה שלך בבחינה, המכללה אשר מכשירה כבר מעל 20 שנה אלפי אנשי מקצוע בתחום שוק ההון והפנסיוני, עם המרצים הטובים ביותר ובאמצעות שיטות לימוד ייחודיות. 

הלימודים מתקיימים בתל אביב.

מידע כללי

מקצועות הלימוד הנלמדות במסלול זה הינם בהתאם לדרישות של משרד האוצר. המסלול כולל את נושאי הלימוד הבאים:
  1. מושגי יסוד בביטוח – פוליסה, תקופת אכשרה, תקופת המתנה, מקרה ביטוח, הרחבה, החרגה.
  2. עקרונות הביטוח – תום לב, תחלוף, הסיבה הקרובה, הזיקה, הכפל והשיפוי.
  3. חקיקה – חוק חוזה ביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

משך לימודים

מתכונת הקורס הינה 80 שעות לימוד אקדמיות. הלימודים כוללים לימודים פרונטלים, סימולציות באמצעות אתר אינטרנט ומרתונים לקראת הבחינה.

תעודה

קורס יסודות הביטוח הינו קורס יסוד במסלול פנסיוני ובמסלול אלמנטרי. אין אפשרות ללמוד את המקצועות המתקדמים בתחומים הנ"ל ללא קורס זה לצורך קבלת רישיון ממשרד האוצר.