ClickCease

היחידה הארצית לחקירות וביטחון

קורס חוקרים פרטיים

היחידה הארצית לחקירות וביטחון

קורס חוקרים פרטיים

אם אתם רוצים להיות חוקרים פרטיים ואין לכם עבר פלילי הקורס לחוקרים פרטיים ביחידה הארצית לחקירות וביטחון

מידע כללי

היחידה הארצית לחקירות וביטחון מציעה קורס חוקרים פרטיים בו תוכלו ללמוד את כל הדרוש לדעת על מקצוע החקירות. הקורס מקנה ידע נרחב ומעמיק בתחום החקירות הפרטיות על עיסוקיו השונים כגון עיקוב מבצעי, מודיעין, תשאול, מעקב טכני, פוליגרף ועוד. תלמידי הקורס מתמחים בתחום החקירות הכלכליות, חקירות אישות, חקירות ביטוח, המסגרת המשפטית בתחום החקירות, אתיקה מקצועית, ניהול חקירה ועוד.

הלימודים כוללים התנסות והמחשה רבה, תרגילי כיתה ותרגילי שטח מעשיים.

תנאי קבלה

12 שנות לימוד
ללא עבר פלילי
ראיון אישי.

משך לימודים

הקורס נמשך כ-7 חודשים. 

נושאי לימודים

בין נושאי הלימוד בקורס: חקירה ותשאול, הפסיכולוגיה של החקירה, אתיקה חוק ומשפט, איסוף מודיעין ומידע, מעקבים ותצפיות, מעקב טכני: צילום סמוי, הקלטות, גילוי ומניעת האזנות סתר, זיהוי פלילי, חקירות אישות, מחקרים אישיים, חקירות כלכליות ומסחריות, מודיעין עסקי, לקוח סמוי, חקירות ביטוח, פוליגרף, שפת הגוף, מאגרי מידע, אבטחת מידע, הכנה לבחינות משרד המשפטים.