מכללת אתגר תקשורת

קורס עוזר בטיחות

מכללת אתגר תקשורת

קורס עוזר בטיחות

מכללת אתגר תקשורת מציעה קורס ייחודי להכשרת עוזרי בטיחות בעבודה.

הלימודים מתקיימים בבאר שבע.

מידע כללי

סעיף 25ב (א) לחוק ארגון הפיקוח על עבודה ,התשי"ד – 1954, מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה.

תנאי קבלה

 • מעל גיל 18
 • בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית
 • בעל 10 שנות לימוד

משך לימודים

5 שעות לימוד.

נושאי לימוד

 • תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדין
 • תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודות בניה
 • ציוד מגן אישי
 • עבודה בגובה
 • כלים טעוני בדיקה
 • משטחי עבודה , פיגומים , גידורים ודרכי גישה
 • רשימת התיוג
 • סיור באתר בניה + סיכום לימודי מהסיור
 • דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנ"ע ועוזר הבטיחות

תעודה

בכדי לקבל תעודת עוזר בטיחות על הלומדים לעבור מבחן מסכם הכולל 40 שאלות אמריקאיות, בציון מעל 70.