ClickCease

גומא המרכז הישראלי לגישור ואימון

קורס פרקטיקום בגישור

גומא המרכז הישראלי לגישור ואימון

קורס פרקטיקום בגישור

גומא - המרכז הישראלי לגישור ואימון מציע מגוון רחב של קורסים מקצועיים, וביניהם קורס פרקטיקום בגישור. קורס ייחודי זה, מאפשר למשתתפיו להתנסות בגישור באופן מעשי בתיקי גישור אמיתיים כצופה ומגשר, וכן מקנה ידע נרחב באסטרטגיות גישור.

הלימודים מוכרים לצרכי גמול השתלמות.

הלימודים מתקיימים במתכונת ערב בכפר הירוק ובחיפה.

מידע כללי

לימודי גישור בגומא במסגרת קורס פרקטיקום גישור, הם לימודים איכותיים ברמה גבוהה, המאפשרים התנסות מעשית בגישור בתיקי גישור אמיתיים, הנערכים בתיקים של בית משפט השלום או בבית המשפט לתביעות קטנות.

תנאי קבלה

ללימודים יתקבלו מועמדים שסיימו בהצלחה קורס גישור בסיסי, שיגישו המלצות ממנחה קורס הגישור הבסיסי ויעברו ראיון אישי.

תכנית לימודים

בין נושאי הלימוד: חזרה על מודל הגישור, אסטרטגיות בגישור, סדנת משוב, סדנת תיאום תיקים, טכניקות בניית דיאלוג, העברת מסרים, אסכולות בגישור, ועוד. כמו כן צופים התלמידים בגישור הנערך ע"י המדריכים וכן מתרגלים גישור מול המדריכים ומול משתלמים נוספים.

תעודה

מסיימי הקורס יזכו לתעודת סיום התנסות המעשית בהתאם לכללי מכרז הנהלת בתי המשפט.
תחומי לימוד נוספים בגומא גבים