מכללת הנדסה בגובה

קורס קררים חדשים ומיחזורם

מכללת הנדסה בגובה

קורס קררים חדשים ומיחזורם

מכללת הנדסה בגובה מציעה קורס קררים חדשים ומיחזורם.

הקורס בפיקוח והסמכה של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה.

הלימודים מתקיימים בלוד 

מידע כללי

בשנה האחרונה התקבלה החלטה עולמית להפחתת פליטת גזי חממה הפוגעים באטמוספרה, בעקבותיה ממשלת ישראל חתומה על  אמנה שבמסגרתה יבוצע שינוי בחומרי הקירור ומיזוג האוויר הקיימים במתקני הקירור.

במהלך השנה הקרובה כל מתקני הקירור ומיזוג האוויר שיותרו ליבוא יפעלו עם גזים החדשים שמידת פגיעתם באטמוספרה פחותה.

ככל שגז הוא פחות מזיק לאטמוספרה הוא דליק יותר ונפיץ יותר מה שמחייב  אנשי מקצוע מהתחום שלמדו בעבר בקורסים של האגף ולא הוסמכו לטפל בגזים החדשים לעבור השתלמות ייחודית כזאת שמלמדת ומסמיכה לטפל בקררים החדשים ומיחזורם.

תנאי קבלה

  • תעודת גמר בקירור ומיזוג של משרד העבודה והרווחה
  • רישיון חשמל בתוקף – חשמל עוזר ו/או שירות קירור א' לפחות

משך הלימודים

הלימודים נמשכים 34 שעות הוראה אקדמאיות במתכונת לימודי ערב פעמיים בשבוע בשעות 17:00-21:00 למשך שלושה שבועות.  

תכנית הלימודים

בין נושאי הלימוד העיקריים:

  • טיפול בקררים HCFC  , CFC  , HFC
  • קררים חדשים דליקים, נפיצים ,רעילים וקריאוגנים
  • מיחזור והשבת קררים
  • בטיחות בגזים
בסיום הקורס מתקיימת בחינה פנימית באישור של הפיקוח המקצועי

תעודה

לבוגרי הקורס תוענק תעודת השתלמות ממשלתית – "קררים חדשים ומיחזורם".