המכללה האקדמית הרצוג

מסלולי הלימוד לתואר ראשון

המכללה האקדמית הרצוג

מסלולי הלימוד לתואר ראשון

המכללה האקדמית הרצוג מציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד לתואר הראשון הכולל תעודת הוראה - b.Ed.

מידע נוסף

מסלולי הלימוד לתואר ראשון:
החוג למחשבת ישראל - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed

מטרות של החוג למחשבת ישראל הינן עיון בספרות המחשבה היהודית לדורותיה ועידוד הלומדים לעיצוב אמונותיהם והשקפותיהם, תוך התמודדות עם אתגרי זמננו בתחום. תכנית הלימודים בחוג שואפת להעמיד בפני הלומדים מפה מסודרת של ההגות היהודית לדורותיה, לאור בחינת מקורותיה וזיקתה אל ההגות הכללית. מבנה התכנית מבוסס על הכרת התקופות והזרמים במחשבת ישראל, תוך הדגשת ההמשכיות בצד החידוש המתמיד.
מבנה תוכנית הלימודים מתבסס על שלוש חטיבות מרכזיות: הגות ימי הביניים, הגות העת החדשה וחסידות. בנוסף, קיימים במסגרת החוג קורסים מתחומים אחרים בהגות היהודית שלא נכללים בחטיבות אלו כגון: מחשבת חז"ל, הגות והלכה, או קורסים הדנים בסוגיה אחת לאורך מספר תקופות. כמו כן קיימים בחוג קורסים בתחומים המשיקים למחשבת ישראל, אשר נדרשים כרקע או כהרחבה מתחום הפילוסופיה הכללית.

החוג לאנגלית תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
לאור הדרישה למורים מיומנים באנגלית, קיימת ההכשרה בתחום זה. בכל תחום לימודים נדרשי ידע בשפה האנגלית והחוג לאנגלית יעזור לכם למצוא את דרכם האישית ואת ייעודכם המקצועי. הכשרה להוראת האנגלית במכללת הרצוג תאפשר לכם לעצב בדרכם הייחודית את חומרי ההוראה בנושאים הקרובים ללבכם, ולהצליח לשמור על רעננות מקצועית. כך תזכה לתלמידים הנהנים מגיוון ומעניין במסגרת שיעורי האנגלית.

החוג ללשון - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
בשנים האחרונות מקצוע הלשון העברית זוכה לתגבור במערכת החינוך וזאת מתוך הכרה בחשיבות של המקצוע לשם לטיפוח ידיעת העברית והשימוש בה, הן בתור לשוננו הלאומית והן כתשתית למקצועות אחרים. בפועל ישנה דרישה רבה למורים מקצועיים בלשון.
מכללת הרצוג מכשירה את תלמידיה ותלמידותיה להכרה יסודית של הלשון העברית על פי כלים בלשניים מודרניים, לזיהוי רובדי הלשון ותהליכי הלשון, ובתוכם החיזיון המופלא של תחיית העברית בדורותינו. היעד של המכללה הינו שהמורים לעתיד יתמחו בלשון העברית, וידעו להנחיל את מקצוע זה לתלמידיהם.

החוג להיסטוריה - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
בחוג להיסטוריה קיימות שלוש חטיבות של התמחות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה. הלימודים בחוג מקנים לתלמידים הבנה היסטורית מעמיקה, יכולת התמודדות ביקורתית ואחראית עם מקורות היסטוריים ראשוניים ועם מחקרים בתחום, וידיעה נרחבת בתולדות העולם בכלל והעם היהודי בפרט. הידע האקדמי הנצבר, אותו מקבלים התלמידים בלימודי החוג, ילווה בהכשרה מעשית בהוראה של ההיסטוריה בחטיבות הביניים והתיכון, מתוך אחריות חינוכית ומקצועית לעיצוב העולם הערכי והתרבותי של התלמידים. בחוג שמים דגש בהוראת ההיסטוריה היהודית ובזיקתה להיסטוריה הכללית בכל אחת מהתקופות הנלמדות בחוג.

החוג ללימודי ארץ ישראל - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
הלימודים בחוג ללימודי ארץ ישראל מחייבים היכרות עם תחומי הגיאולוגיה, הגיאוגרפיה הפיזית והחי והצומח של ארץ ישראל, אך מרבית השעורים בחוג מוקדשים להיסטוריה של ארץ ישראל, תוך הדגשת תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בכל התקופות. כמו כן, נלמדים תולדותיהם ואופיים של עמים אחרים שחיו בארץ במהלך ההיסטוריה. ישנו דגש מיוחד, אשר ניתן לקשר שבין הגאוגרפיה, ההיסטוריה, הארכאולוגיה והמקורות, במטרה להשריש את הקשר שבין עם ישראל לארצו על בסיס המחקר המדעי, אשר כולל שימוש בכל הכלים הארכאולוגיים והמחקריים.
להיבט המתודי והדידקטי מוקדשת תשומת לב, וזאת במטרה להכשיר מורים לידיעת הארץ, בעלי אופק רחב ויכולת להעביר את המידע ואת רוח הדברים. בנוסף, בלימודי החוג קיימת תכנית סיורים מפורטת בה באים לידי ביטוי מטרות הלימוד בחוג והדגשים השונים בו.

החוג לחינוך - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
לימודי החינוך במכללה האקדמית הרצוג מהווים את מרכז תכנית הלימודים של תלמידי המכללה, אשר מכשירים עצמם לעבודת החינוך וההוראה.הקורסים בחוג עוסקים במגוון של שאלות ונושאים שמאפיינים את עבודת ההוראה: שאלות פילוסופיות ביחס למהות החינוך, היבטים פסיכולוגיים של תהליך ההוראה, הסוגיות הסוציולוגיות שהן חלק בלתי נפרד מן המציאות של מערכת החינוך ומגוון שיטות ודרכי הוראה בתחומי ההוראה השונים. במכללה מאמינים כי מורה טוב ומקצועי הוא מורה חושב וחוקר, מורה שיודע הן לשאול והן לחפש את התשובות בתהליך מתמשך של חקירה וגילוי. 

החוג לחינוך מיוחד - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
בשנים האחרונות ישנה מגמת עלייה במספר התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתות החינוך המיוחד והכיתות המשלבות. מסלול הלימודים לחינוך מיוחד במכללה האקדמית הרצוג שם לו למטרה להכשיר את המורים הטובים ביותר להוראה מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. ההכשרה הינה הכשרה מעמיקה והיא כוללת הרחבה של הידע בתחומי הפיזיולוגיה, הפסיכולוגיה ההתפתחותית, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ותיאוריות האישיות, בשילוב ידע בתחומי הפילוסופיה והסוציולוגיה של החינוך המיוחד. בנוסף, ההכשרה גם כוללת היכרות משמעותית עם מגוון הלקויות, ועם כלים אבחוניים בתחומי הקריאה, הכתיבה והמתמטיקה, וכן העמקה בשיטות טיפול שונות.
תכנית הכשרת מורי החינוך המיוחד במכללה מדגישה, הן בשיעורים התיאורטיים והן בסדנאות היישומיות והדידקטיות, יסודות רעיוניים וערכיים של החינוך המיוחד כפי שהם מתבטאים במקורות היהדות לאורך הדורות. 
החוג מקנה תעודת הוראה בחינוך המיוחד במסלול רב גילאי (21-6).

החוג לתנ"ך - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
במכללה האקדמית הרצוג קיימת זכות גדולה להימנות עם תלמידי החוג לתנ"ך. התלמידים לומדים אצל מיטב המורים וחוקרי התנ"ך בארץ והם נחשפים לרבדים שונים של פרשנות המקרא, תוך שימוש בכלים הרבים העומדים לרשותו של החוקר והמורה, למען חינוך לאהבת התנ"ך ולידיעתו בקרב החברה הישראלית.

החוג לספרות - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
בחוג לספרות במכללה האקדמית הרצוג שואפים להקים דור חדש של מורים לספרות אשר יצליח לטעת בלב הנוער את החיבה אל השיח הספרותי, מורים, אשר יעודדו את תלמידיהם להביע את רחשי לבם, כאביהם, תקוותיהם, אהבותיהם ואכזבותיהם על גבי גיליון הנייר.
החוג לספרות עברית במכללה הוא חוג פתוח רעיונית, אך מיסודו הוא רואה עצמו מחויב לערכי תורה ומצוות. במסגרת לימודי החוג לספרות מקדישים מקום מרכזי למושגים כאהבת התורה, העם והארץ.

החוג לתקשורת - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
החוג לתקשורת עוסק בהכשרת מורים להוראת תקשורת וקולנוע בבתי-הספר ברחבי הארץ. מטרתו היא להכשיר מורים המכירים את העשייה העיתונאית, הרדיופונית והקולנועית. אלו יוכלו ללמד את הדור הבא של תלמידי ישראל לבחון את התקשורת בביקורתיות ולחנך ליצירה בתחומי התקשורת תוך שמירה על עולמם הדתי.
בוגרי החוג משתלבים במערכת החינוך כמורים לתקשורת במאות בתי-הספר התיכוניים שבהם פועלת מגמת תקשורת, וביניהם עשרות מגמות התקשורת בחינוך הדתי.
בין הקורסים הנלמדים: מבוא לתקשורת המונים, כתיבה עיתונאית, שידורי רדיו, שפה ויזואלית, רטוריקה ושכנוע, תקשורת ויהדות, אתיקה וחוק, דוברות ופרסום.
ראש החוג: ד"ר צוריאל ראשי

החוג למתמטיקה - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
החוג למתמטיקה במכללה האקדמית הרצוג נועד במטרה להקנות לסטודנטים בו הכשרה אקדמית אשר דרושה להוראת המקצוע בחטיבות הביניים וכן להכנת הכיתות הגבוהות למבחני בגרות ולהביא אותם לרמה שתאפשר להם להתמודד עם בעיות מקצועיות ודידקטיות. תכנית הלימודים מקנה לסטודנט השכלה אקדמית מעמיקה בנושאים בסיסיים עם נושאים מתקדמים במקצוע, מעבר לנדרש להוראה בבתי-ספר תיכוניים. מרצי החוג הם בעלי השכלה מתמטית גבוהה והם בעלי ניסיון רב בהוראת המתמטיקה באוניברסיטאות ובמכללות.
בין הקורסים הנלמדים במסגרת החוג: אנליזה מודרנית, פונקציות מרוכבות, גיאומטריה מורחבת, תורת הגבולות, לוגיקה ועוד.

החוג המשולב למתמטיקה ולהוראת מדעי המחשב - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
החוג המשולב למתמטיקה ולהוראת מדעי המחשב מיועד לסטודנטים, אשר רואים את עתידם כמורים בתחומי דעת אלו והיו מעוניינים לשלב בהוראה את שני תחומים קרובים אלו. התמחות זו מורכבת מלימודם של שני המקצועות, ועל כן אין אפשרות ללמוד התמחות נוספת לידה.
התמחות זו דורשת מאמץ רב מהסטודנטים, ובאותה העת מעניקה להם אתגרים אינטלקטואליים רבים וחושפת אותם למדעים מופשטים ולהיכרות עם חידושים טכנולוגיים עדכניים.
בין הקורסים הנלמדים בתוכנית: מבוא לאלגוריתמים ותכנות, שיטות נומריות, מבנה נתונים, מבנה המחשב ושפת סף, מערכות הפעלה ועוד.

החוג למדעי הטבע - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
בחוג למדעי הטבע הסטודנטים נפגשים עם המקצועות הבאים ברמת לימוד אקדמית: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה ובעיקר ביולוגיה. בתחום זה שמים דגש מיוחד על בוטניקה, זואולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולארית, גנטיקה והנדסה גנטית והמטרה שלו היא להקנות ידע אקדמי בנושאי ההתמחות, אשר יאפשרו לסטודנט הן להכשיר את עצמו להוראה והן לרכוש את הנדרש לקראת לימודים מתקדמים יותר במוסדות להשכלה גבוהה בתחום הביולוגיה.
בוגרי החוג יכולים להשתלב במערכת החינוך העל-יסודית כמורים למדע ולטכנולוגיה, כאשר בוגרים מצטיינים מתקבלים לעבודה בחטיבה העליונה, להוראת הביולוגיה לקראת מבחני בגרות.
בין הקורסים הנלמדים בתוכנית: חשמל ומגנטיות, ביוכימיה, פיזיולוגיה של דם ונשימה, מבוא לגיאולוגיה, אקולוגיה של הצומח, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית ועוד.

החוג לגאוגרפיה - תואר ראשון עם תעודת הוראה - B.Ed
הלימודים בחוג לגאוגרפיה נועדו לסטודנטים, אשר אוהבים את ידיעת הארץ וסקרנים להבין את תופעות הטבע המתרחשות סביבנו. מדע הגיאוגרפיה עוסק בכדור הארץ, בתהליכים הקורים על פניו וביחסי-הגומלין הקיימים בין אדם לנוף ולסביבה.
החוג לגאוגרפיה מכשיר את התלמידים להוראת הגאוגרפיה בחטיבת-הביניים.
בין הקורסים הנלמדים: גאוגרפיה של המזרח התיכון, עיר ועיור בעידן הגלובאלי, מבוא לתורת האקלים, אוקיאנוס, מיפוי וטופוגרפיה, מבוא לאיכות הסביבה.
שירותים לסטודנטים הקיימים במוסד: הסעות
המכללה מקיימת מערך של הסעות מכל הארץ בכל יום. קיימת הסעה קבועה, אשר יוצאת מבנייני האומה בירושלים בימי ראשון, שלישי וחמישי בשעה 8:00, ומסיעה את התלמידים לבנייני האומה בתום יום הלימודים. כמו כן מתקיימת הסעה כ-20 דקות לפני כל שיעור מקמפוס המכללה באלון שבות לקמפוס במגדל עוז.

ארוחות
המכללה מציעה לסטודנטים ארוחת צהריים חמה ומסודרת בכל אחד מימי הלימודים בחדר האוכל שהוקם בתוך הקמפוס. עלות הארוחות מסובסדת.

מעונות
למען האימהות הלומדות במכללה, נפתח מעון לתינוקות בקמפוס מגדל עוז. המעון מנוהל על ידי מתנ"ס גוש עציון, ופועל בימים: א, ג, ה.

פינת קפה
לרווחת הסטודנטים המכללה מעמידה ברחבי הקמפוסים פינות קפה ללא תשלום בכל שעות היום.

מלגות וסיוע בשכר הלימוד
המכללה מציעה לתלמידיה ולתלמידותיה מגוון רחב של מלגות. במכללה אף פועלת ועדת מלגות של המכללה הבוחנת ברגישות פניות אישיות של תלמידים. משרד החינוך מעניק מלגה ללומדים בהתמחויות נדרשות: לשון, לימודי ארץ ישראל, ספרות, אנגלית והיסטוריה. ההטבה תינתן לתלמידי תואר ראשון, בתכנית לימודים רציפה. בתשע"א עמדה המלגה על סך 2500 ₪. קבלת המלגה מותנת באישור משרד החינוך וכפוף לקריטריונים הנקבעים על ידם והמשתנים מעת לעת.