המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בתנ"ך

המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בתנ"ך

לימודי התואר השני במכללה אקדמית הרצוג הנם קומה שנייה מעל ללימודי התואר הראשון במכללה בהוראה והם מעמיקים ומרחיבים את יכולות הלימוד בתחומים הנלמדים תוך פיתוחם של מיומנויות מחקר והתמודדות ערכית וחינוכית עם השאלות העולות מהם. אחת מתוכניות הלימוד לתואר שני שמציעה המכללה הינה תואר שני בתנ"ך.

מידע נוסף

תואר שני בתנ"ך – מידע כללי
תואר שני בתנ"ך במכללה האקדמית הרצוג מעניק ללומדים בו ידע מעמיק בתחומים הרבים אשר נושקים לפרשנות המקרא והוא ירחיב להם את אופקיהם בפרשנות הרב-תחומית המגוונת. הלימודים מתנהלים על פי דרכה של המכללה ליצור גשר יחיד בין דרכי הלימוד המסורתיות של חז"ל ופירושיהם של רבותינו הראשונים והאחרונים, ובין דרכי הלימוד החדשות שהתפתחו בדורות האחרונים. דרך זו יוצרת את השילוב בין מחויבות אמונית ותורנית ובין שימוש בכלי מחקר ופרשנות מודרניים.

תואר שני בתנ"ך – קהל יעד
תוכנית הלימודים מיועדת למורים בעלי תואר ראשון, לפחות בתחומי הדעת של תוכנית התואר השני, בעלי לפחות 3 שנות ותק בהוראה. בנוסף, תוכנית הלימודים מיועדת גם לבעלי תואר ראשון בתחום דעת אחר, בעלי זיקה לניהול או ניסיון בתחום זה.

תואר שני בתנ"ך - תנאי קבלה 
על מנת להתקבל ללימודים, על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה, ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות: ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון, לפחות שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה, מעבר של ראיון ואישור ועדת קבלה. בתכניות תנ"ך, תורה שבעל פה ומחשבת ישראל, הצלחה בבחינות התואר הראשון באנגלית, ציון 70 ומעלה. בתכניות ניהול וארגון מערכות חינוך הצלחה בבחינות התואר הראשון מציון 85 ומעלה.

תואר שני בתנ"ך – לימודי המשך
בוגרי תואר השני בתנ"ך יכולים להמשיך ללימודי תואר שלישי בתנ"ך באוניברסיטאות, ותוכנית הלימודים לתואר שני במכללה האקדמית הרצוג מוכרת באוניברסיטאות.