המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני במחשבת ישראל

המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני במחשבת ישראל

לימודי התואר השני במכללה אקדמית הרצוג הנם קומה שנייה מעל ללימודי התואר הראשון במכללה בהוראה והם מעמיקים ומרחיבים את יכולות הלימוד בתחומים הנלמדים תוך פיתוחם של מיומנויות מחקר והתמודדות ערכית וחינוכית עם השאלות העולות מהם. אחת מתוכניות הלימוד לתואר שני שמציעה המכללה הינה תואר שני במחשבת ישראל.

מידע נוסף

תואר שני במחשבת ישראל – פרשנות ושיח
שני יסודות חשובים עומדים בבסיס ההתפתחותה של מחשבת ישראל כתחום מרכזי בהגות היהודית, האחד הינו יסוד השיח והשני הינו יסוד הפרשנות. ספרות המחשבה, החל מאגדות חז"ל, דרך הגות ימי הביניים ועד להגות העת החדשה, נרקמה מתוך שיח, הן יהודי פנימי, והן עם השקפות חיצוניות המנסרות בחלל העולם. השאלות, הקושיות, ההוכחות והסתירות, הן מנשמת אפה של ספרות זו.

ההנחה העומדת בבסיס תכנית הלימודים של תואר שני במחשבת ישראל במכללה האקדמית הרצוג הינה שהשיח והפרשנות הן גם הדרכים הנכונות בהוראת מחשבת ישראל. במכללה חותרים לפתח בקרב הסטודנטים את הבנת הצורך שבחיפוש אחר הפשר והמשמעות של כתבי הקודש ושל התורה שבעל פה מן הזווית המתחדשת של זמננו.

תואר שני במחשבת ישראל – קהל יעד
תוכנית הלימודים מיועדת למורים בעלי תואר ראשון, לפחות בתחומי הדעת של תוכנית התואר השני, בעלי לפחות 3 שנות ותק בהוראה. בנוסף, תוכנית הלימודים מיועדת גם לבעלי תואר ראשון בתחום דעת אחר, בעלי זיקה לניהול או ניסיון בתחום זה.

תואר שני במחשבת ישראל – תנאי קבלה
על מנת להתקבל ללימודים, על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה, ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות: ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון, לפחות שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה, מעבר של ראיון ואישור ועדת קבלה. בתכניות תנ"ך, תורה שבעל פה ומחשבת ישראל, הצלחה בבחינות התואר הראשון באנגלית, ציון 70 ומעלה. בתכניות ניהול וארגון מערכות חינוך הצלחה בבחינות התואר הראשון מציון 85 ומעלה.