המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בהגות החינוך היהודי

המכללה האקדמית הרצוג

תואר שני בהגות החינוך היהודי

לימודי התואר השני במכללה אקדמית הרצוג הנם קומה שנייה מעל ללימודי התואר הראשון במכללה בהוראה והם מעמיקים ומרחיבים את יכולות הלימוד בתחומים הנלמדים תוך פיתוחם של מיומנויות מחקר והתמודדות ערכית וחינוכית עם השאלות העולות מהם. אחת מתוכניות הלימוד לתואר שני שמציעה המכללה הינה תואר שני בהגות החינוך היהודי.

מידע נוסף

תואר שני בהגות החינוך היהודי – מידע כללי
החוג להגות החינוך היהודי הוא ניסיון ייחודי לתת מענה לשאלות החינוכיות והערכיות בקרב ציבור אנשי חינוך, וליצור מנוף להתמודדויות ולאתגרים אידיאולוגיים המתעוררים בחינוך הדתי בשנים האחרונות. מחקרים רבים הראו את התלבטויותיהם של מחנכים רבים אודות ההצלחה שלהם במטרות החינוך הדתי ובדרכיו הייחודיות. הלימודים לתואר שני בהגות החינוך היהודי במכללה האקדמית הרצוג מניחה כי חינוך והוראה הם שילוב של תיאורה ומעשה. תוכנית הלימודים משלבת את תולדות החינוך היהודי עם מקורות במחשבת היהדות, מבקשת ליצור זיקה לפילוסופיה של החינוך ושואפת לשלב תיאוריה ומעשה בחינוך הדתי.

תואר שני בהגות החינוך היהודי – קהל יעד
תוכנית הלימודים מיועדת למורים בעלי תואר ראשון, לפחות בתחומי הדעת של תוכנית התואר השני, בעלי לפחות 3 שנות ותק בהוראה. בנוסף, תוכנית הלימודים מיועדת גם לבעלי תואר ראשון בתחום דעת אחר, בעלי זיקה לניהול או ניסיון בתחום זה.

תואר שני בהגות החינוך היהודי – תנאי קבלה
על מנת להתקבל ללימודים, על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה, ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות: ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון, לפחות שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה, מעבר של ראיון ואישור ועדת קבלה. בתכניות תנ"ך, תורה שבעל פה ומחשבת ישראל, הצלחה בבחינות התואר הראשון באנגלית, ציון 70 ומעלה. בתכניות ניהול וארגון מערכות חינוך הצלחה בבחינות התואר הראשון מציון 85 ומעלה.