HIT - מכון טכנולוגי חולון

מכינה קדם אקדמית

HIT - מכון טכנולוגי חולון

מכינה קדם אקדמית

HIT המכון הטכנולוגי חולון מציע מכינה קדם אקדמית. המכינה פועלת בסיוע ובשיתוף של האגודה לקידום החינוך במשרד החינוך והקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

מידע נוסף

המכינה הקדם אקדמית במכון הטכנולוגי חולון מיועדת למועמדים ללא תעודת בגרות, מועמדים עם תעודת בגרות חלקית המעוניינים בתעודת בגרות מלאה - השלמת בגרויות, וכן למועמדים שמעוניינים בשיפור בגרויות המעוניינים בקבלה ללימודים אקדמיים. לבוגרי המכינה שהגיעו להישגים הנדרשים, תינתן עדיפות בקבלה ללימודים אקדמיים במכון הטכנולוגי חולון.

הלימודים במכינה הקדם אקדמית במכון הטכנולוגי חולון הינם לימודים אייכותיים המעניקים לסטודנטים תנאי לימוד אופטימליים. תלמידים רבים במכינה נהנים ממגוון מלגות ואף ניתן לשלם על המכינה בעזרת הפיקדון הצבאי. הלימודים במכינה נפתחים בשני מועדים: ספטמבר ופברואר. משך הלימודים משתנה מתלמיד לתמיד ונקבע על פי היקף הלימודים שהתלמיד צריך להשלים ו/או לשפר, ועל פי יכולתו וצרכיו של התלמיד.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎