ClickCease

מכללת מדיאטק ג'ון ברייס

קורסים בפיקוח ואישור משרד הכלכלה (תמ"ת)

מכללת מדיאטק ג'ון ברייס

קורסים בפיקוח ואישור משרד הכלכלה (תמ"ת)

מכללת מדיאטק - ג'ון ברייס מציעה מגוון קורסי לימוד בפיקוח ואישור משרד הכלכלה (משרד התמ"ת).

הלימודים מתקיימים בחיפה.