מכללת מגמות

קורס יסודות המסחר בבורסה

מכללת מגמות

קורס יסודות המסחר בבורסה

מכללת מגמות מציעה קורס יסודות המסחר בבורסה.

מידע נוסף

קורס יסודות המסחר בבורסה- מכללת מגמות מטרת הקורס הינה לחשוף את המשתתפים לשוקי ההון, הבורסה האמריקאית והבורסה בת"א.במהלך הקורס יינתן דגש על איתור מניות מתאימות למסחר, מסחר מעשי במניות באמצעות תוכנת מסחר מתקדמת, ניהול נכון של העסקאות, שמירה על יחסי סיכון/סיכוי הולמים, הבנת עקרונות המסחר התוך יומי ומימושם הלכה למעשה.

מבין נושאי הקורס - ניהול נכון של העסקאות - מסחר מעשי במניות באמצעות תוכנת מסחר מתקדמת - איתור מניות מתאימות למסחר - אימון מנטאלי לסוחרים - שמירה על יחסי סיכון/סיכוי הולמים

קהל יעד הקורס מיועד לכל מי שמעוניין להכיר את שפת שוק ההון, סוגי המכשירים הפיננסיים ואפיקי המסחר העומדים לרשותם ומעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית. הקורס מתאים לגילאי 21 ומעלה.

מתכונת הקורס הקורס הינו במתכונת של 10 מפגשים פרונטאליים ובנוסף 60 מפגשים בכיתת הלימוד האינטראקטיבית מהבית.