ClickCease

המרכז האקדמי רופין

מכינה קדם אקדמית ייעודית להנדסה ולמדעים

המרכז האקדמי רופין

מכינה קדם אקדמית ייעודית להנדסה ולמדעים

המרכז האקדמי רופין מקיים מגוון תוכניות לימוד אקדמיות ומציעמכינה קדם אקדמית ייעודית להנדסה ולמדעים למועמדים המתכננים ללמוד במרכז האקדמי רופין.

מידע כללי אודות הלימודים

המכינה הקדם אקדמית במכללת רופין מיועדת להכשרת מועמדים לקראת לימודים לתואר ראשון בתחומי ההנדסה והמדעים. במהלך הלימודים במכינה יפתחו הסטודנטים מיומנויות למידה, שיטות למידה וביסוס תחומי ידע ללימודים אקדמיים. המכינה הקדם אקדמית במכללת רופין מיועדת לתלמידים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה למחלקה המיועדת ומעניקה הזדמנות נוספת ללימודים. ציון גמר במכינה מהווה ציון קבלה ללימודים אקדמיים. הלימודים במכינה במכללת רופין מיועד למועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה המעוניינים לשפר את סיכוייהם בקבלה ללימודי הנדסה ומדעים. הלימודים במכינה יתקיימו במהלך תשעה חודשים, חמישה ימים בשבוע בשעות היום. למכינה יתקבלו מועמדים בעלי ציון במבחן מימ"ד או במבחן הפסיכומטרי. במהלך הלימודים במכינה ילמדו המשתתפים מגוון נושאי לימוד שמטרתם להכין את המועמדים ללימודי תואר ראשון, בין השאר: מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, אנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד וכתיבה מדעית ברמה של יחידת לימוד. בסיום המכינה יתקיימו בחינות פנימיות במקצועות אלו.
תחומי לימוד נוספים ברופין אקדמי