ClickCease

המרכז האקדמי רופין

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

המרכז האקדמי רופין
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות המרכז האקדמי רופין?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על המרכז האקדמי רופין?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

מכללת רופין מציעה מסלול לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית BSW. התואר מקנה רישוי לעסוק במקצוע על מגוון תפקידיו כמוגדר בחוק העובדים הסוציאליים תשנ"ו-1996.
יועצת לימודים
לימודים
ייעוץ לימודים חינם
רוצה פרטים אודות המרכז האקדמי רופין?
שירות אישי חינם!
רוצה לקבל מידע על המרכז האקדמי רופין?
מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
אני מאשר/ת את תנאי השימוש ומאשר/ת קבלת מידע והצעות בטלפון, בדוא"ל, במסרון וכדומה‎‎

מידע כללי

עבודה סוציאלית היא מקצוע אקדמי טיפולי העוסק בבעיות אישיות וחברתיות כמו עוני ואלימות ובגורמים להן. העבודה הסוציאלית עוסקת בשינוי ונשענת על ראייה מערכתית של האדם בסביבתו. העובדים הסוציאליים נדרשים להסמכה אקדמית בתחום ולקבלת רישוי ממשלתי (כשירות) ויכולים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים במשרד הרווחה.

התכנית בעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין היא הראשונה במכללות שפותחה באופן עצמאי ולא בחסות  אוניברסיטה. הדבר אפשר לה לכלול תכנים חדשניים ומותאמים לשטח ולהתאים את תכני הלימוד לצרכים הייחודיים בקהילה שבתוכה היא פועלת. התכנית חרתה על דגלה את שיתוף הפעולה בין האקדמיה לשדה. לאור מטרה זו היא כוללת החל משנת הלימודים הראשונה הכשרה מקצועית בהדרכתם של עובדים סוציאליים ממגוון שירותי רווחה, המייצגים את כלל האוכלוסיות הנזקקות לסיוע. בכל אחת משנות הלימוד לתואר מבצעים הסטודנטים את הכשרתם המקצועית במסגרת שירות אחר.

תנאי קבלה

פסיכומטרי של 530 לפחות או מתכוונים להיבחן.

בעלי ממוצע בגרות משוקלל של 100 ומעבר ראיון אישי ללא פסיכומטרי.

משך הלימודים

לימודי יום, 4 ימים בשבוע במשך 3 שנים אקדמיות.

תכנית הלימודים

התכנית מציעה שני מסלולי לימוד (החל משנה ב'):
  • מסלול פרט ומשפחה: המסלול מכשיר עובדים סוציאליים ומקנה להם את הידע והכלים הנדרשים לטיפול ישיר בפרטים, משפחות וקבוצות המצויים במצבי סיכון ומשבר וכן כלים הנחוצים להתמודדות עם תחומים כגון אלימות, עוני, חולי, בריאות נפש, עבריינות, ילדים בסיכון, התמכרויות ועוד.
  • מסלול קהילה ומדיניות: המסלול מכשיר עובדים סוציאליים כמנהיגים וכמובילי שינוי חברתי ומקנה להם כלים להתמודדות עם מדיניות חברתית ותהליכים קהילתיים וחברתיים כגון תהליכי דיאלוג בהקשר של קונפליקטים תוך-קהילתיים (יחסים בין-דוריים, בין-תרבותיים ובין-ארגוניים), ייזום והקמה של שירותים מותאמים לאוכלוסיות שונות, שינוי מדיניות ופיתוח מנהיגות יישובית ועוד.
תכני התכנית מותאמים לצרכים חברתיים משתנים. כך למשל מתקיים בתכנית קורס על חוסן ותקווה המתבסס על המשגה שפותחה למונח תקווה ושיטת טיפול ייחודית להתמודדות עם טראומה וקורס על דילמות של מיצוי זכויות אזרח. חלק מהקורסים מתקיימים בשיתוף פעולה עם לקוחות בקהילה.

אפשרויות תעסוקה

תכנית הלימודים וההכשרה המקצועית בכל אחד ממסלולי הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית מקנות הסמכה למילוי תפקידים המיועדים על פי חוק לעובדים סוציאליים בלבד. זהו יתרון מקצועי ותעסוקתי של ממש בארגונים ממשלתיים, ברשויות המקומיות, בעמותות ובארגונים של המגזר האזרחי.

דוגמאות לקליטת בוגרות ובוגרי לימודי עבודה סוציאלית במגוון גופים: מחלקות לשירותים חברתיים, מרפאות לבריאות נפש בקהילה, בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן, שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, בתי חולים ומרכזים רפואיים, שירותי בריאות בקהילה, שירותי שיקום מקצועי ושיקום נפגעי נפש, בתי סוהר ומעונות לנוער ולמבוגרים עוברי חוק, שירותי חסות הנוער, פנימיות ובתי ספר, המוסד לביטוח לאומי.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון BSW בעבודה סוציאלית מטעם המרכז האקדמי רופין.
תחומי לימוד נוספים ברופין אקדמי