ClickCease

תל חי הנדסאים

קורס מנהל עבודה בבניין

תל חי הנדסאים

קורס מנהל עבודה בבניין

תל חי הנדסאים מציעה לכם קורס מנהל עבודה בבניין. הקורס מכשיר בעלי מקצוע מוסמכים אשר מורשים לניהול ופיקוח העבודה באתרי הבנייה. מנהל עבודה בבניין אחראי על היבטים מרכזיים באתר ומרכז סמכויות שונות ביניהן ניהול נושאי בטיחות והבריאות התעסוקתיות באתר בניה, הערכת כוח אדם נדרש לפרויקט, הוצאת הזמנות עבודה, קביעת נהלי עבודה, קביעת לוח זמנים, תיאום מול הרשויות וניהול כוח האדם באתר.

בוגרי קורס מנהלי עבודה בבניין משתלבים באתרי בנייה, חברות קבלניות ופרטיות ומוסדות פרטיים וציבוריים. הלימודים בתוכנית זו מתבססים על לימודים עיונים בתחומי הבניין השונים ונלמדים ברמה גבוהה בהסתמך על ידע קודם בבניין אותו רכשו הלומדים קודם הגעתם לקורס זה.

הקורס באישור והסמכת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

קהל יעד

בעל ניסיון של לפחות שנה וחצי, בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה , כולל התנסות וידע בתחום השלד בחברה קבלנית בסיווג ג'1 ומעלה בפרויקט שהיקפו לפחות 1000 מ"ר.
או
בעל ניסיון של לפחות שנה, בהתנסות מעשית בתחום ניהול עבודה, התנסות וידע בתחום השלד בחברה קבלנית בסיווג ג'3 ומעלה בפרויקט שהיקפו לפחות 2,500 מ"ר.

המועמדים חייבים לשלוט היטב בתחום השלד ולעבור השתלמות של 24 שעות בבטיחות בגובה בנוסף לתוכנית.

תנאי קבלה

המועמדים נדרשים להגיש את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 1. תעודת המעידות על סיום 10 שנות לימוד לפחות: תעודה מקורית + העתק שלה (ניתן לקבל אישור לימודים מקורי ממוסד הלימודים, כמו כן, מועמדים מעל גיל 45 שלא מוצאים את התעודה יביאו הצהרת נוטריון מקורית שהייתה להם תעודת 10 שנות לימוד).
 2. צילום תעודת זהות.
 3. הצהרת קבלן (מקור בלבד): אישור מקבלן המעיד שהמועמד עומד בדרישת הניסיון שצוינה בסעיף 1 לעיל. ההצהרה תינתן על גבי נייר רשמי של החברה (יש להעתיק את המלל מהצהרת קבלן ולהדביק על נייר החברה הכולל לוגו ואז למלא את הנתונים).
 4. הצהרת המועמד- מקור בלבד.
 5. צילום תעודת קבלן רשום בתוקף של החברה.
 6. דו"ח מעסיקים מביטוח לאומי.
 • המועמדים יעברו ועדת קבלה של משרד העבודה לקביעת זכאותם להיכלל בקורס.
מחוון לבחינות \ ועדת קבלה – קורס מנהל עבודה
המחוון מתבסס על ידע שנצבר מהיכרות עם העבודה במקצוע על דרישותיה, צרכיה והאתגרים שבה.

מטרה: הסדרת מתכונת קבועה ואחידה לוועדת קבלה. משך הריאיון בוועדה 15-30 דקות.

בוועדה יישאל הנבחן אודות הנושאים שלהלן:

1. א. משך עבודה בפועל באתרי בניה
    ב. סוג חברת הבנייה בה עבד
    ג. היקף פרויקט הבנייה
    ד. התפקידים אותם ביצע
2. מושגי יסוד בעבודה בבניין
3. מדידות: תכנית מדידה, תכנית מתווה סימון.
4. המועמד יתאר את חלקי הטפסנות, הבנאות ותפקידם:
    א. סוגי רגלי תמיכה וחלקיהן
    ב. מרווח מקסימלי בין רגלי תמיכה
    ג. חלקי פיגומים ותפקידם
    ד. מרווח עבודה
    ה. לוח לחץ
    ו. עבודה עם תבנית מתכת.
5. המועמד יתאר את שלבי העבודה בביצוע טפסנות בבניין (טפסנות ברזל 5 וטפסנות עץ ופלדה) יפרט את אופן התכנון לעמוד, לקיר ממ"ד, לתקרה, לרצפה ומדרגות.
6. המועמד יתאר את סוגי הברזל מקומם ותפקידם.
7. המועמד יתאר ויסביר נתונים להזמנת בטון 7:
    א. חישוב כמויות
    ב. איכות הבטון
    ג. חוזק הבטון.
8. המועמד יתאר את נושא דיפון וחפירה (יציבות דופן). תקנות עבודה בגובה.
9. המועמד יתאר את סוגי ביסוס ואופן.

משך הקורס

מסגרת הלימודים כוללת: 
 • לימוד במכללה יום + שני ערבים בשבוע במשך כ - 8 חודשים (הימים ייקבעו ע"י המכללה). מתכונת הלימודים הסופית מבחינת ימי הלימוד ושעות הלימוד ייקבעו בתיאום עם הקבוצה בכנס חשיפה טרם פתיחת הקורס. הקורס כולל 550 שעות לימוד אקדמיות.
 • ביצוע סטאז' במקביל ללימודים במשך כ - 9 חודשים (עבודה רגילה בחברה עם תיעוד משימות).
 • ביצוע סטאז' ביום הלימודים במשך כ - 3 חודשים כסגן מנהל עבודה תחת מנהל עבודה מוסמך בהתאם ל"טופס רישום פעולות בשנת החניכה" בחברת האם \ חברה שולחת או בכל חברת בנייה מתאימה אחרת.

תעודה

 • בתום הקורס בהיקף 550 שעות לימוד ועמידה בשני מבחנים חיצוניים של משרד העבודה יעברו הבוגרים ועדת בוחנים, והמסיימים בהצלחה יקבלו תעודת הסמכה של עוזר מנהל עבודה בבניין מטעם משרד העבודה.
 • לאחר הסטאז' העובד יידרש לעבור וועדה מסכמת ויקבל דיפלומה של מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד העבודה.
 • בתום הסטאז' ועמידה בהצלחה בוועדה, הבוגרים יהיו זכאים לתעודת הסמכה של מנהל עבודה.
 • המכללה הטכנולוגית "תל חי הנדסאים" פועלת בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ.

מידע נוסף

"הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל" תשתתף במימון של עד 75% מעלות הקורס עבור עובדים זכאים בלבד בהתאם לכללי הקרן. בדיקת הזכאות להשתתפות הקרן במימון הקורס תבוצע ע"י המכללה מיד לאחר פתיחת הקורס, בפנייה לאתר הקרן.