ClickCease

תל חי הנדסאים

הנדסאי מכשור רפואי

תל חי הנדסאים

הנדסאי מכשור רפואי

מכללת תל חי הנדסאים מציעה לימודי הנדסאי הנדסה רפואית בהתמחות מכשור רפואי. בוגרי המסלול יזכו לדיפלומה מטעם מה"ט (בכפוף לעמידה בכל דרישות ההסמכה ומעבר הבחינות החיצוניות).

הלימודים מתקיימים במכללה בתל חי, קרית שמונה.

מידע כללי

לימודי הנדסאי מכשור רפואי בתל חי הנדסאים מציעים לכם הזדמנות פז לרכוש את מיטב הידע, המיומנויות והכלים הדרושים לצורך השתלבות בתחום תעסוקה מאתגר, מרתק ומבוקש זה. הלימודים האיכותיים משלבים בין מגוון הרצאות עיוניות ותיאורטיות לבין שלל תרגולים והתנסויות מעשיות - לרבות התנסות קלינית בעבודה בבתי חולים, כך שהכשרת הבוגרים הינה לעילא ולעילא. 

משך לימודים

הלימודים נמשכים שלוש שנים - שנתיים ללימודי ההנדסאים וכשנה נוספת של סטאז' (הכשרה מקצועית). 

נושאי לימודים

בין נושאי הלימודים במסלול: מקצועות קליניים, מכשור רפואי, מדעי הרפואה ועוד.

בשנה השלישית ללימודים יידרשו הסטודנטים לבחור שני תחומי התמחות מתוך מכלול התחומים בהם עוסק הטכנולוג הרפואי ולבצעה במחלקה רפואית מוכרת, במוסד רפואי ציבורי מוכר. תחומי ההתמחות המוצעים הם: טכנולוג א.ק.ג , טכנולוג הולטר, טכנולוג קוצבי לב ,טכנולוג צינטורי לב, טכנולוג מיפויים ואיזוטופים, טכנולוג סונר נשים, טכנולוג כלי דם, טכנולוג צפיפות עצם, טכנולוג מכונת לב ריאה, טכנולוג הנשמה, טכנולוג הרדמה, טכנולוג טיפול נמרץ, טכנולוג חדר ניתוח, טכנולוג EGM, טכנולוג תפקוד ריאה, טכנולוג גסטרו, טכנולוג דיאליזה, טכנולוג טיפול נמרץ פגים, טכנולוג עיניים, טכנולוג מעבדת שינה, טכנולוג פלסמה פרזיס וטכנולוג עצבים מעוררים.

תעודה

בוגרי הלימודים, אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישותיהם (לרבות הגשת פרוייקט הגמר, סיום חובת ההתנסות המעשית, מעבר הבחינות החיצוניות ויתר דרישות ההסמכה) יהיו זכאים לקבל דיפלומת הנדסאי במגמת הנדסה רפואית בהתמחות מכשור רפואי מטעם מה"ט.