ClickCease

מכללת טריידנט Tradenet

קורס דילרים

מכללת טריידנט Tradenet

קורס דילרים

אם אתם מעוניינים לעבוד בבנקים או בחברות שוק ההון תוכלו ללמוד קורס דילרים בכללת טריידנט.

מידע כללי

קורס הכשרת דילרים מעניק לתלמידים ידע אודות הבורסה האמריקאית והבורסה בישראל והמושגים הבסיסיים שצריך בכדי להתפתח בעולם זה ולהפוך לדילר מקצועי.
בקורס תוכלו ללמודאת מאפייני שוק ההון, מושגי היסוד ותלמדו לבצע פעולות בניירות ערך דוגמת מניות ותעודות סל וכן במטבע חוץ, עם דגש על הבורסה האמריקאית ומסחר במטבע חוץ מסביב לשעון, תוך הכרת המכשירים והאפיקים הפיננסיים המקובלים, הכרת מושגים פונדמנטליים וטכניים בשוק ההון והכרת פלטפורמות מסחר מתקדמות למסחר במניות ומט"ח.

הקורס כולל עשרה מפגשים בני 3 שעות אקדמאיות כל מפגש  - 6 מפגשים תיאורטיים ו- 4 מפגשים מעשיים.  

נושאי הלימוד העיקריים שמועברים בקורס דילרים

6 מפגשים תיאורטיים
הכרת שוק המניות בארץ ובארה"ב - מונחי יסוד ומאפייני שוק ההון היכרות ראשונית עם המכשירים הפיננסיים: מניה, אג"ח, כתב אופציה, קרנות נאמנות, תעודות סל.
הכרת שוק מטבע חוץ - זמינות המידע והשחקנים בשוק
מאפייני שוק מטבע החוץ  - רציפות מסחר, עלויות עסקה נמוכות, מינוף פיננסי משמעותי
סוגי המטבעות, שערי המטבעות ומשמעות הפיפס
ניתוח טכני לדילרים -  חוקי המסחר והגדרת השיטה סוגי המגמות
הפסיכולוגיה של הסוחרים
מכשירי ההשקעה בבורסה - סוגי תעודות סל וקרנות
מושגי יסוד בניתוח פונדמנטלי - קריאת דוחות מניות, דוחות ריביות והודעות שוק נוספות
התנהלות מול לקוח - הכרת מערכת ניהול הלקוח וחשבונות המסחר במניות ובמט"ח

ארבעה מפגשים מעשיים
שימוש במערכת מקצועית למסחר במניות צד לקוח - הכרות ותרגול מעשי שימוש במערכת מקצועית למסחר במט"ח צד לקוח - הכרות ותרגול מעשי הכרת מערכות ניהול הלקוחות וחשבונות המסחר מניות ומט"ח - backoffice תרגול מסחר מעשי בחדר עסקאות אמיתי

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר של בית הספר להכשרת סוחרים - "טריידנט" בשילוב עם חברת קולמקס פרו.