ClickCease

מכללת טריידנט Tradenet

קורס אימון מנטאלי

מכללת טריידנט Tradenet

קורס אימון מנטאלי

אם אתם כבר סוחרים בבורסה אבל רוצים לשפר את הביצועים שלכם - תוכלו להיעזר בקורס זה לאימון מנטלי, שיסייע לכם לשפר את יכולות המסחר שלכם. הקורס כולל חמישה מפגשים בני 3 שעות כ"א (4 שעות אקדמאיות כל אחד)

מידע כללי

אם אתם רוצים לשפר את ההצלחה שלכם במסחר תוכלו  להתחיל ולעבוד על היכולת המנטאלית!
הצלחה במסחר מבוססת על קיום אינטגרציה מלאה בין שלושת ה- ( M's: Mind (60%) Method (10%) & Money (30%
הקורס מתמקד ב-Mind - פסיכולוגיית המסחר, המניעה את התנהגותנו במהלך המסחר. הקורס יוכל לסייע לכם לבנות חוזק מנטלי שיאפשר לכם לשפר את היכולות שלכם ולהצליח במסחר באופן עקבי.
הקורס הינו קורס חוויתי המשלב ידע תיאורטי עם לימודים מעשיים, אשר במהלכו ירכשו המשתתפים תובנות וכלים לניהול אפקטיבי של תהליך המסחר. בקורס נלמד על המהלכים הפסיכולוגיים המופעלים עלינו תוך כדי תהליך המסחר, נלמד שיטות להתמודדות עם לחצים, וכן נבנה תוכנית אישית לעבודה וניהול המסחר.

תכנית הלימודים

כשלים מנטאליים נפוצים
ניהול סיכונים
סוד ההצלחה: מטרות, ידע מקצועי, התאמת סגנון המסחר לאישיות ותוכנית מסחר
לחץ וקבלת החלטות
מוטיבציה וחשיבה חיובית
בטחון עצמי
שליטה בכעסים
הצבת מטרות ויעדים.

במסגרת הקורס כל תלמיד יקבל:

מבדק לאבחון התאמת סגנון המסחר לאישיות
תוכנית מסחר אישית אשר תתגבש במהלך הקורס ובהתאם למכשירים בהם הוא סוחר ובהתאם לאישיותו.
ארגז כלים להתמודדות עם כשלים מנטאליים.